Rioolaansluitingen binnenkort niet langer een zorg voor de bewoner

10
feb
2020

In Brugge is de aansluiting van een private woning of bedrijf op de riolering op vandaag nog volledig ‘ten laste van de van de aangelande’. Dit is een regeling uit het verleden met een aantal belangrijke nadelen.

Burgemeester Dirk De fauw: “In de eerste plaats legt die elke Bruggeling de last op om deze rioolaansluiting op zijn kosten aan te leggen en (bij defect) te herstellen, ook al ligt deze aansluiting op de openbare weg. Een put in de weg of het voetpad ten gevolge van een ingezakte rioolaansluiting moet op vandaag hersteld worden door de aangelande.

Vaak is die niet in staat om deze herstelling voldoende snel uit te voeren, wat onnodige hinder oplevert voor het verkeer. Daarnaast heeft de Stad en de rioolbeheerder Farys op vandaag weinig garantie over de deugdelijkheid waarop rioolaansluitingen en de aanleg van bovenliggende wegenis worden gerealiseerd.” 

Meer klantgerichte oplossing

Onder impuls van schepen Mercedes Van Volcem werkte de dienst Openbaar Domein samen met rioolbeheerder Farys een betere, meer klantgerichte regeling uit voor huisaansluitingen.

Schepen Mercedes Van Volcem: “In dit voorstel van nieuwe regeling ontzorgen we de Bruggeling volledig.
De eigendom, de aanleg en het structurele beheer van het deel van de huisaansluiting gelegen op het openbaar domein wordt opgenomen door de rioolbeheerder. Farys staat kosteloos in voor de aanleg van nieuwe huisaansluitingen en het snelle herstel van defecte aansluitingen. Farys beschikt hiertoe 24/7 over een ruimingsfirma en aannemer om calamiteiten snel op te lossen.”

Dit nieuwe voorstel ligt ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad van 18 februari, zodat de nieuwe regeling vanaf 1 maart 2020 van kracht kan gaan.