Rondvragen

De Stad plant regelmatig een verandering in de straat zoals bijvoorbeeld een heraanleg, een wijziging van rijrichting of van parkeren, een aanplant van bomen, ….

Vooraleer deze wijziging wordt doorgevoerd, peilt dienst Communicatie & Citymarketing bij de betrokken bewoners naar hun mening over het onderwerp van de bevraging. Er wordt ook gepeild naar de draagkracht in de buurt voor de invoering van de eventuele wijziging. Dit gebeurt met een schriftelijke, objectieve rondvraag. Ook online deelnemen is mogelijk.

Elke bewoner kan thuis zijn mening geven over het onderwerp van de bevraging. Eens de uiterste datum voor het indienen van de formulieren is bereikt, worden de ingevulde formulieren verzameld en verwerkt. De resultaten van deze bevraging worden overgemaakt aan de opdrachtgevende stadsdienst (Politie, Wegendienst, Groendienst, …).

De resultaten en het advies tot eventuele wijziging worden voor goedkeuring aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd. Pas hierna wordt de eventuele wijziging geconcretiseerd op het terrein. De bewoners krijgen informatie over de beslissing en de eventuele uitvoering van de wijziging.