RUP 225: Stationsomgeving

Op heden is de stationsomgeving opgenomen binnen een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). Zowel de mogelijke volumes, afmetingen, hoogtes, inplanting ervan alsook de bestemmingen zijn binnen het BPA te rigide. Een herziening van het BPA is nodig omdat blijkt dat op vandaag een aantal fundamentele problemen worden ervaren bij het realiseren van deze stedenbouwkundige en architecturale visie. De opmaak van het RUP Stationsomgeving dringt zich op.

Op vandaag wordt de projectsite beleefd als een eindpunt van de stad: eens men zich heeft begeven naar het meest zuidoostelijke punt van de huidige projectontwikkeling kan men niet verder. Het bovendek van de parking loopt nog een stuk door, maar bereikt iets verder ook haar grens aan de terreinen van Bombardier. Om deze reden heeft het plangebied voorlopig nog weinig aantrekkingskracht. Het betreft geen doorgangsruimte, maar slechts een bestemming. En dan nog voornamelijk wonen. Wie er komt, moet er ook daadwerkelijk zijn, maar passeert er niet om elders heen te gaan. Eventuele bedrijven hebben er dan ook geen toevallige passanten. Wanneer het

plangebied wordt ontwikkeld, moeten er voldoende trekkers worden voorzien aan de meest oostelijk gelegen zijde van het gebied. Mensen moeten er willen en moeten zijn. Dan pas kan de site ook een nieuw begin vormen.

De opmaak van een RUP verloopt in verschillende stappen. Momenteel bevinden we ons in de startfase. In deze fase wordt een start- en procesnota opgemaakt. De startnota werd op 21 september 2020 door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.

Contactinformatie