RUP Woonparken (231)

In de meeste woonparken is momenteel nog veel groen aanwezig, maar hoogstammig groen alsook struiken en heesters moeten steeds vaker plaats ruimen voor gazon. Om de biologische, ecologische en landschappelijke waarde van de woonparken te behouden en te beschermen worden in dit RUP voorschriften voor het bouwen binnen deze gebieden vastgelegd.

Er zijn 7 woonparken in Brugge:

  1. het woonpark De Linde (Maalsesteenweg-De Linde-Doornhut-Brieversweg)
  2. het woonpark Koning Albert I-laan (langs de Koning Albert I-laan met de Pitsenbosdreef, Leikendreef, Bosduifdreef, Sneppedreef, Kooidam, Emile Bethuynelaan, Espendreef, Generaal Naessens de Loncinlaan en de Onze-Lieve-Vrouwedreef)
  3. het woonpark Vogelzang (Witte Molenstraat-Domeindreef-Kloppersweg-Graaf Pierre de Brieylaan-Herfstlaan)
  4. het woonpark Tillegem (langs de Torhoutse Steenweg met de Tillegemstraat, Tillegempark, Fazantendreef, Platanendreef, Kooidreef, Veldhoendreef, Valkenbosdreef, Abelendreef en Lorkendreef)
  5. het woonpark Doornstraat (langs de Doornstraat met de Jagersdreef en de Zeeweg)
  6. het woonpark Bremlaan (Heidelaan-Bremlaan)
  7. het woonpark Grote Moerstraat (Grote Moerstraat)

RUP Woonparken liggingsplan

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 16 september 2019 de startnota voor het RUP Woonparken goed. Hierover werd een adviesvraag gesteld aan de betreffende adviesinstanties en werd een publieke raadpleging gehouden van 6 november 2019 tot en met 6 januari 2019. Er werden ook drie infodagen georganiseerd in Het Huis van de Bruggeling op donderdag 14 november doorlopend van 8u30 tot 17u00, dinsdag 26 november doorlopend van 8u30 tot 17u00 en op woensdag 11 december doorlopend van 8u30 tot 20u00.

De ontvangen adviezen en inspraakreacties op de startnota werden door het planteam in de scopingnota verwerkt.  Met deze nota wordt de scopingnota, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 21 september 2020 voorgelegd.

 

Contactinformatie