Samen veilig naar school: iedereen is er klaar voor

29
aug
2017

Verkeersveiligheid is voor het Brugse stadsbestuur een absolute prioriteit.  Vrijdag gooien alle Brugse scholen terug de deuren open en dat zal iedereen gemerkt hebben.  Maar liefst 30.000 kinderen en jongeren zullen terug de baan opgaan om zich van thuis naar school te begeven. 

Deze start willen het stadsbestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan.  In het kader van het 10-puntenplan veilige schoolomgeving werd niet stilgezeten in de zomermaanden.  

Sensibiliseringcampagne Samen veilig naar school: Vicky en Thor geven het voorbeeld!

Bij de start van dit nieuwe schooljaar roept het stadsbestuur, de lokale politie en de Brugse scholen alle weggebruikers op om verkeersveiligheid vanaf de eerste schooldag in de praktijk te brengen.  Deze oproep heeft vorm gekregen in een mooi sensibiliseringsfilmpje.  Het jonge meisje Vicky heeft een hoofd vol fantasie. Op haar tocht van thuis naar school beeldt ze zich in dat er tal van draken en hindernissen zijn die ze moet overwinnen. Ze komt veilig aan op school, waar ze haar boezemvriend Thor ontmoet. Basisboodschap van het filmpje is: “Samen veilig naar school! Daar werken we samen aan.  Zo verdienen we allemaal een pluim!”

Het filmpje is doorspekt met zeer praktische en bruikbare tips, die het voor ouders, kinderen én alle andere weggebruikers zeer concreet maken hoe je zélf kunt meewerken aan een veilige schoolomgeving.

 • Tip 1 draag veilige en opvallende kledij
 • Tip 2 vermijd stress, vertrek op tijd
 • Tip 3 maak oogcontact met andere weggebruikers
 • Tip 4 geef ook andere weggebruikers ruimte
 • Tip 5 respecteer de zone 30
 • Tip 6 parkeer correct
 • Tip 7 wees hoffelijk voor andere weggebruikers

Dit filmpje wordt ondersteund door een bijzondere folder, waarop deze en nog andere tips zijn opgenomen om veilig verkeer van en naar school te stimuleren.

Naast de vermelde tips gaat er nog aandacht naar

 • Tip 8 begeleid je kind in het verkeer
 • Tip 9 neem de veiligste fietsroute
 • Tip 10 controleer regelmatig de uitrusting van je fiets, zeker de remmen en de lichten!

Op de achterkant van deze folder is een leuk ganzenbordachtig spel opgenomen. Kinderen kunnen ze zelf spelenderwijs de tips van de folder leren kennen.  Ook ouders en leerkrachten kunnen deze folder gebruiken om met hun kinderen het gesprek rond veilig verkeer aan te gaan.

De folder werd ontworpen door Henk Linskens van de Cel Creatie van Stad Brugge. In een ander leven is Henk ook tekenaar van kinderboeken.  Er werden 12.000 exemplaren van gemaakt, zodat alle schoolkinderen van kleuter- en basisonderwijs deze folder kunnen krijgen.

Het meisje Vicky en de jongen Thor werden gespeeld door de jonge Brugse acteurs Babette Lervant en Eli Timmerman, die op de persvoorstelling aanwezig zijn.

De figuurtjes Vicky en Thor zijn ook opgenomen in een sensibiliserende affiche, die oproept tot het respecteren van de zone 30.  Deze wordt tegen 1 september aangebracht in alle octopuspalen, die in de meeste schoolomgevingen aanwezig zijn.  Scholen of andere geïnteresseerden kunnen deze affiche gratis bestellen bij de preventiedienst van de Stad Brugge.

Het filmpje, de folder en affiches zijn consulteerbaar en downloadbaar via www.brugge.be/samenveilignaarschool


Veilige schoolomgeving opgefrist en waar mogelijk aangepast

Maar er is meer: in de afgelopen maanden hebben de lokale politie, de dienst mobiliteit en de uitvoerende diensten van stad en Vlaams Gewest nagedacht over hoe de schoolomgeving zélf verkeersveiliger ingericht kan worden.

Er werd voor 22 prioritaire scholen (gelegen aan de drukste invalswegen) een werkenplan opgesteld die op termijn de schoolomgeving veiliger moet maken. Het gaat om zowel kleine ingrepen (opfrissen zebrapad, aanbrengen van verkeerssignalisatie op het wegdek) als grote ingrepen in het wegontwerp zelf. Deze laatste voorstellen worden opgenomen in het werkenplan en van zodra mogelijk uitgevoerd.

Van alle andere schoolpoorten wordt op eenzelfde manier een verbeteringsvoorstel uitgewerkt, zodat waar nodig en mogelijk de nodige infrastructurele verbeteren worden gedaan. In afwachting van deze verbeteringsvoorstellen werden alvast de meeste zebrapaden in de schoolomgeving vernieuwd en werden ook de verkeersborden en octopuspalen gereinigd.

Brugge octopusgemeente

In de zomermaanden heeft het stadsbestuur zich geëngageerd tot Octopusgemeente.  Dit initiatief van de voetgangersbeweging past in het actieplan veilige schoolomgeving van de stad Brugge.  Brugge engageert zich als octopusgemeente om de schoolomgevingen op termijn om te vormen tot duurzame, veilige en kindvriendelijke publieke ruimtes. 
Tegelijk worden ook alle Brugse scholen die dat willen automatisch Octopusschool, waarmee ze toegang krijgen tot het educatief materiaal.

Op 22 september nodigt het stadbestuur alle zesdeklassers uit om samen op de Markt Brugge uit te roepen tot Octopusgemeente.  Later meer nieuws hierover.

Diksmuidse Heirweg en Hortensiastraat vanaf 1 september schoolstraat

Bij 2 Brugse scholen -OLVA Katrientje en stedelijke basisschool de Triangel-  wordt de toegangsweg bij de schoolspits omgevormd tot een schoolstraat.  Dit betekent dat enkel  fietsers en voetgangers zijn toegestaan, gemotoriseerd verkeer is er verboden. Dit experiment wordt na 6 maanden geëvalueerd en waar mogelijk en wenselijk uitgebreid naar andere scholen.

10 Brugse scholen aan de slag met een schoolvervoerplan

Ook de Brugse scholen zelf gaan aan de slag: 10 Brugse scholen worden gedurende één jaar begeleid door de vzw Mobiel 21 om een schoolvervoerplan op te maken. Zo’n schoolvervoerplan helpt inzicht te krijgen in de mobiliteitsbewegingen van leerlingen en leerkrachten en de knelpunten die daarbij ervaren worden.

Het gaat om volgende scholen:

 1. Basisschool Brugge, Sint-Jansstraat 16, 8000 Brugge
 2. Basisschool De Lenaard, Sint-Lenardsstraat 58, 8380 Dudzele
 3. Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut, Doornstraat 3, 8200 Sint-Andries
 4. Sint-Lodewijkscollege, Doornstraat 3, 8200 Sint-Andries
 5. Stedelijke basisschool de Triangel, Diksmuidse Heerweg 159, 8200 Sint-Andries
 6. Freinetschool De Tandem, Leopold Debruynestraat 56, 8310 Sint-Kruis
 7. Kantelberg, De Linde 94, 8310 Sint-Kruis
 8. Sint-Lodewijkscollege, Spoorwegstraat 250, 8200 Sint-Michiels
 9. De Passer, Vijverhoflaan 13, 8200 Sint-Michiels
 10. Stedelijke basisschool, Sint-Michielslaan 33, 8200 Sint-Michiels

Piet Verroens, een ervaren onderwijzer uit Brugge met een schat aan ervaring in het werken rond verkeersveiligheid en mobiliteit, wordt halftijds gedetacheerd naar Mobiel 21 om deze opdracht te helpen uitvoeren.

Meer dan 600 gemachtigd opzichters terug aan de slag vanaf 1 september

Brugge zet heel sterk in op gemachtigd opzichters om het verkeer in de schoolomgeving mee in goede banen te leiden.  Vaak gaat het om leerkrachten, maar ook ouders of grootouders die een onmisbare schakel zijn in het helpen afdwingen van een verkeersveilige omgeving.

De Stad Brugge en de lokale politie willen deze gemachtigd opzichters zo goed mogelijk omkaderen. Zo werd voor alle gemachtigd opzichters voorzien in een nieuwe uitrusting en wordt een opfrissingscursus aangeboden door de lokale politie.

De Stad Brugge, de lokale politie en alle Brugse scholen roepen alle weggebruikers op om de aanwijzingen van deze gemachtigd opzichters na te leven. Om hen hierin te helpen zal de lokale politie Brugge zeer actief de gemachtigd opzichters ondersteunen in het uitoefenen van hun taak. Wie de aanwijzingen van de gemachtigd opzichters negeert, zal geverbaliseerd worden door de lokale politie.

Lokale Politie Brugge: scherp toezicht aangekondigd

De lokale politie zal zelf zeer zichtbaar aanwezig zijn in deze drukke septembermaand.  Naast de ondersteunende rol voor de gemachtigd opzichters zal de lokale politie ook zelf een aantal gevoelige knooppunten bemannen om de verkeerstroom vlot te laten verlopen.

Ook in de schoolomgeving zelf zal de lokale politie haar aanwezigheid verhogen.  Informatieve en sensibiliserende acties zullen afgewisseld worden met repressieve acties om overdreven snelheid en foutparkeren in de schoolomgeving aan te pakken. 

Met deze concrete acties wil het stadsbestuur en de lokale politie iedereen oproepen om van verkeersveiligheid een dagelijkse bezorgdheid te maken.  Samen veilig naar school is een opdracht voor iedereen waar we samen ook resultaat kunnen halen.

We wensen alle Brugse scholen en alle Brugse jongeren een zeer goede en veilige schoolstart toe!

Deel deze pagina