schaatsen in Boudewijn Seapark aan 1 euro

Vanaf 23 juni gaan onze zitdagen in het Huis van de Bruggeling gewoon weer door. Schaatstickets zijn pas in het najaar terug te koop.

Bruggelingen met een beperkt inkomen kunnen jaarlijks 2 tickets voor de Schaatspiste in Boudewijn Seapark aankopen, aan 1 euro per stuk.
De tickets zijn geldig voor de ingang én de huur van de schaatsen.

Voorwaarden

Bruggeling zijn of als niet-Bruggeling in begeleiding zijn bij een Brugse welzijnsorganisatie EN aan één van de volgende criteria voldoen:

- in budgetbeheer zijn, waarbij er schulden afbetaald worden;
- in collectieve schuldenregeling zijn;
- een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt.

Procedure

Wil je van deze tickets gebruik maken? Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen -      op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur) -      op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur) Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

We houden ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. We zijn er op elke eerste maandag van de maand, van 14 uur tot 16 uur 30 bereikbaar.

 

Meebrengen

- een bewijs van het budgetbeheer of de collectieve schuldenregeling
- de inkomstengegevens (alle gezinsinkomsten)

Contactinformatie