schaatsen in Boudewijn Seapark aan 1 euro

Vanaf 23 juni gaan onze zitdagen in het Huis van de Bruggeling gewoon weer door. Schaatstickets zijn pas in het najaar terug te koop.

Bruggelingen met een beperkt inkomen kunnen jaarlijks 2 tickets voor de Schaatspiste in Boudewijn Seapark aankopen, aan 1 euro per stuk.
De tickets zijn geldig voor de ingang én de huur van de schaatsen.

De ijspiste gaat open op 30 oktober 2021 en blijft open tot 6 maart 2022;

Voorwaarden

Bruggeling zijn of als niet-Bruggeling in begeleiding zijn bij een Brugse welzijnsorganisatie EN aan één van de volgende criteria voldoen:

- in budgetbeheer zijn, waarbij er schulden afbetaald worden;
- in collectieve schuldenregeling zijn;
- een inkomen genieten dat onder de Europese armoedegrens ligt:

Alleenstaande         1.284 euro per maand
Koppel                   1.926 euro per maand

per kind ten laste jonger dan 14 jaar: 385 euro extra
per kind ten laste vanaf 14 jaar: 642 euro extra.
 
Voor de berekening wordt met alle inkomsten (met uitzondering van integratie-tegemoetkoming en mantelzorgpremie) rekening gehouden. 

Procedure

Wil je van deze tickets gebruik maken? Je kunt op de zitdag in het HUIS VAN DE BRUGGELING langskomen -      op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur) -      op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur) Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze pagina.

We houden ook een zitdag in D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in ZEEBRUGGE. Je kunt een afspraak maken door te bellen naar D'Oude Stoasie (050 32 63 40).

 

Meebrengen

- een bewijs van het budgetbeheer of de collectieve schuldenregeling
- de inkomstengegevens (alle gezinsinkomsten)

Contactinformatie