Scharphoutsite

 1. Naar een nieuwe ontmoetingsplek in Lissewege
 2. Project in een notendop
 3. Duurzaamheid centraal
 4. Benieuwd naar hoe inwoners en gebruikers de nieuwe ontmoetingsruimte zien?
 5. Tijdslijn

Naar een nieuwe ontmoetingsplek in Lissewege

Eind 2016 kocht Stad Brugge de Scharphoutsite (15.037 m²) in Lissewege aan. Tot de zomer van 2004 had de gemeenschapsschool ‘De Regenboog’ er zijn thuisbasis. Op de site vestigden zich ondertussen verschillende plaatselijke verenigingen. De gebouwen op de site voldoen echter niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Doordachte investeringen dringen zich op als we de gebouwen nog willen gebruiken. Daarom besliste het College van burgemeester en schepenen om op de Scharphoutsite een gloednieuw ontmoetingscentrum op te trekken. Ook de bibliotheek wordt geïntegreerd in het nieuwe gebouw. De nieuwbouw zal een kwalitatieve en duurzame vrijetijdsinfrastructuur bieden voor de Lissewegenaars. 


Nieuwe Scharphoutsite in een notendop

Op de Scharphoutsite zal Stad Brugge een gloednieuw ontmoetingscentrum bouwen. In dit ontmoetingscentrum komt ruimte voor:

 • een ruime, open inkomhal met onthaalbalie;
 • een polyvalente zaal (inclusief bar met ingerichte keuken en drankberging), met plaats voor maximum 300 personen. Deze zaal zal zowel voor verenigingen als voor particulieren beschikbaar zijn voor culturele activiteiten of recreatief sporten, met twee kleedkamers, sanitair en een EHBO-ruimte;
 • meerdere multifunctionele ruimtes, bijvoorbeeld bruikbaar als vergaderlokalen of repetitieruimte;
 • afzonderlijke lokalen met barruimte, afzonderlijke berging en sanitair voor de plaatselijke jeugdvereniging KSA;
 • en een hedendaagse bibliotheekruimte. 

Ook voor buitenactiviteiten wil Stad Brugge extra ruimte voorzien. De omgeving rond het nieuwe ontmoetingscentra wordt ingericht als park met sfeervolle verlichting, wandelpaden en zitbanken.

In dit park voorzien we ruimte voor:

 • een (groene) parking voor 50 voertuigen;
 • een overdekte fietsenstalling;
 • een ruim terras, aansluitend op de polyvalente zaal;
 • een speelplein met speeltoestellen;
 • een minipitch;
 • een skatepark met toestellen;
 • een petanqueveld. 

Duurzaamheid centraal

Bij de herinrichting van de Scharphoutsite kiest Stad Brugge de modernste technieken om tot een duurzaam resultaat te komen.

 • We kiezen voor een BEN-gebouw (voluit ‘bijna energieneutraal’), een compact en polyvalent complex, met multifunctionele inzetbaarheid en een slim en gedeeld ruimtegebruik. Het complex krijgt een aanwezigheidsgestuurde led-verlichting en ventilatie, doorgedreven isolatie, zuinige stookinstallatie met warmterecuperatie en een gebouwbeheerssysteem.
  De Scharphoutsite wordt een hemelwaterneutraal project. Zowel in het nieuwe gebouw als bij de omgevingsaanleg, zetten we namelijk in op maximale recuperatie, hergebruik en ter plaatse infiltreren van regenwater.
 • Pilootproject in circulair bouwen
  Stad Brugge neemt deel aan de Grean Deal Circulair Bouwen van de Vlaamse Overheid. Binnen dit kennisnetwerk schoof Stad Brugge de Scharphoutsite als pilootproject naar voor. Samen met een gespecialiseerd studiebureau zullen we bijzondere aandacht besteden aan hergebruik van materialen en een minimum aan restafval. Lissewege wordt dus pilootproject voor circulair bouwen. 

Duurzaam bouwen is immers zoveel meer dan enkel energiezuinig bouwen. Een doordacht gebruik van materialen is op lange termijn  minstens even belangrijk om onze voetafdruk verder te verkleinen. Daarom is circulair bouwen, in al zijn facetten, de toekomst van de bouwindustrie. Lees meer over onze aanpak.

De dienst Patrimoniumbeheer staat in voor het nauwgezet begeleiden van het volledige bouwproces. De totale kostprijs voor de nieuwbouw wordt geraamd op 3,6 miljoen euro. De omgevingsaanleg wordt geraamd op 722.160 euro.


Benieuwd naar hoe inwoners en gebruikers de nieuwe ontmoetingsruimte zien?

Tijdens verschillende inspraaktrajecten kregen inwoners en verenigingen uit Lissewege de voorbije jaren al de kans om hun noden en verlangens te uiten. Nu de eerste, grote lijnen van wat het nieuwe gebouw zal worden duidelijk zijn, wil het stadsbestuur graag nog eens naar de inwoners en gebruikers luisteren. Hou deze pagina in de gaten om te weten te komen wanneer deze workshops zullen plaatsvinden.

Op 1 juli 2021 werd een stand van zaken toegelicht aan de bewoners. Daarnaast kon men kennismaken met het principe van circulair bouwen en met de ontwerpers. In het najaar volgen er workshops rondom het ontwerp. Meld je alvast hier aan op de hoogte gehouden te worden van de laatste stand van zaken en van deze workshops.


Tijdslijn

 • 2016: aankoop Scharphoutsite door Stad Brugge
 • 2018: inspraaktraject Toekomst van Brugge
 • 2020: goedkeuring bouwprogramma door college van burgemeester en schepenen
 • Begin 2021: aanstellen studie- en ontwerpbureaus
 • 1 juli 2021: infomoment Scharphoutsite en circulair bouwen
 • Najaar 2021: participatiemomenten met verenigingen, bewoners…
 • 2022: omgevingsvergunning en aanbesteding
 • 2023: bouwperiode en omgevingsaanleg

Contactinformatie