Schepen Jasper Pillen

Jasper Pillen

Schepen van burgerzaken en onderwijs

bevoegdheden
burgerlijke stand, bevolking, stedelijk onderwijs 

kabinet
administratief centrum 't brugse vrije
burg 11, b-8000 brugge
t 050 44 82 18
schepen.pillen@brugge.be