School- en studietoelage

Huis van het Kind Brugge helpt ouders met een digitale aanvraag van de studietoelage voor het hoger onderwijs en bij andere moeilijkheden/onduidelijkheden.

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage. 

 • Gezinnen met kinderen in kleuter-, lager en secundair onderwijs moeten de school- en studietoelage niet meer aanvragen. Dat verloopt automatisch via het kinderbijslagfonds en het Groeipakket.
 • Gezinnen met kinderen in het hoger onderwijs, moeten wel nog zelf een online aanvraag indienen bij de afdeling Studietoelagen

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Voorwaarden

 • Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld
 • Schoollopen in een erkende school
 • Kind dient voldoende aanwezig te zijn op school
 • Inkomsten mogen niet te hoog zijn

 

Meebrengen

 • Identiteitskaart van de student of een kopie ervan
 • Bankrekeningnummer van de student of van de ouder
 • Schriftelijke toestemming van de student dat de aanvraag in zijn of haar naam mag gebeuren
 • E-mailadres van de student en/of de ouder
 • Huurcontract van het studentenkot (indien van toepassing)