Wat is een schoolvervoerplan?

In een schoolvervoerplan wordt de verplaatsingswijze van leerlingen en leerkrachten alsook de knelpunten in de schoolomgeving en op de schoolroutes in kaart gebracht. Daarna stelt de school een actieplan met concrete acties op.

De inventaris van knelpunten stelt de wegbeheerder (gemeente, provincie, gewest, …) in staat om gepaste oplossingen te vinden die de verkeersveiligheid kunnen verhogen.

Scholen kunnen dankzij dit plan handig inspelen op de problematiek door het organiseren van allerlei activiteiten om het verplaatsingsgedrag van ouders en leerlingen te beïnvloeden (informatie, sensibilisatie, …).

Aanpak

Het stadsbestuur en Mobiel21 vzw ondersteunen de school bij de opmaak van het schoolvervoerplan. Mobiel21 vzw organiseert een startvergadering, verwerking verplaatsingsgegevens tot knelpunten, voorstelling en terugkoppeling weerhouden acties/planning en opstelling eindrapport.

Op de startvergadering krijgen de deelnemers achtergrondinformatie bij het instrument schoolvervoerplan en toelichting bij het hele traject alsook het communicatieplan. Na deze vergadering start het onderzoek van de bestaande verplaatsingspatronen en knelpunten.

Ervaring leert dat leerkrachten een belangrijke rol spelen voor de gedragenheid van het project in de school. Bovendien wil het schoolvervoersplan niet enkel oplossingen aanreiken rond infrastructuurproblemen, maar op een integrale manier maatregelen voorop stellen voor de toekomst.

Tijdens een tweede overlegvergadering worden de bevindingen voorgesteld. De verschillende aandachtspunten die door ouders of leerlingen werden weergegeven, zijn inmiddels verwerkt tot meer algemene aandachtspunten. Op basis van de verworven informatie worden oplossingen voorgesteld. Het actieplan kan bestaan uit het opzetten van campagnes, inrichten van schoolroutes en het uitwerken van een structurele educatieve aanpak. Tijdens een derde en laatste toelichtingsvergadering met de betrokkenen worden de voorgestelde acties toegelicht en besproken. Op basis van de terugkoppeling wordt een eindrapport opgesteld ‘Het schoolvervoerplan’ en overgemaakt aan het Stadsbestuur dat hierover een advies uitbrengt in overleg met de initiatiefnemers.

Eenmaal het schoolvervoerplan definitief is opgemaakt en goedgekeurd door het Stadsbestuur, kan de uitvoeringsfase aanvangen. De uitvoering van een schoolvervoerplan hoeft niet altijd verplicht gepaard te gaan met infrastructuurwerken. Een belangrijk onderdeel heeft betrekking op de sensibilisatie en informatie o.a. door de organisatie van de verkeersveiligheidssacties.

De school staat in voor het sensibiliserend luik en de organisatie van periodieke sensibiliserende acties ter ondersteuning van de uitvoering van zijn schoolvervoerplan.
De Stad engageert zich om deze acties materieel en financieel te ondersteunen. Hiervoor heeft ze een apart budget vrijgemaakt. Infrastructuurgebonden werken en kosten worden door de Stad en/of de Vlaamse overheid gedragen, afhankelijk van het gemeentelijk of gewestelijk karakter van de weg.

Basisscholen krijgen voorrang omwille van de kwetsbaarheid van de deelnemers en een wijziging van vervoersmodi hier ook het meest acuut is ("de achterbank generatie").

Scholen die een schoolvervoerplan aan het opmaken zijn 2021 - 2020

 • Sint-Lodewijkscollege
 • BS Jan Fevijn Paalbos
 • BSGO Brugge Centrum
 • VBS De Touwladder
 • VTI Zeebrugge
 • Wonderwijs
 • Heilige Hartschool
 • VBS De Zonnetuin
 • VTI Brugge
 • VBS De Roezemoes

Contactinformatie

 • Huis van de Bruggeling

  Door corona werken we tijdelijk uitsluitend op afspraak. Leg je afspraak vast via https://afspraken.brugge.be. Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge info@brugge.be

  • Vandaag van 08:30 tot 17:00
  • Morgen van 08:30 tot 12:30 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
  Alle openingsuren