See2Do!

 see2do logo EUcel

Zien om te doen (see2do)

Eind 2015 werd door de Europese Unie het samenwerkingsproject See2Do! goedgekeurd.  De stad Brugge is partner in dit project dat in de periode 2016-2019 zal werken rond energetische renovaties.

Hoe pak je een renovatie aan en hoe zorg je daarbij voor een lager energieverbruik? Het is niet eenvoudig om je weg te vinden in de vele energiebesparende maatregelen en daarvoor ontworpen subsidieregelingen. ‘See2Do!’ helpt daarbij. De filosofie van ‘See2Do!’ is eenvoudig: ‘doen’ door te laten ‘zien’. Door demonstratie van innovatieve energiebesparende maatregelen en hun positieve effecten worden huiseigenaars en eigenaars van publieke gebouwen geïnspireerd tot actie.

‘See2do!’ tracht enerzijds interesse op te wekken bij particulieren en gemeenten door energieverlies zichtbaar te maken via thermografische opnames, straat- en woningscans en luchtfoto’s. Anderzijds ligt een belangrijk aspect in het duidelijk maken van de mogelijkheden tot een energetisch efficiënte renovatie door het aantonen van best practices. Die ‘goede voorbeelden’ zijn concrete investeringen in plaatsen als Brugge, Hombeek, Breda en Maastricht. Zo wordt in Brugge het vrijzinning huis/ studentenhuis in de Hauwerstraat energetisch gerenoveerd en wordt in het stadskantoor van Breda onder andere LED-verlichting geïnstalleerd.

Naast het studentenhuis zal de stad Brugge specifiek inzetten op het linken van de resultaten van de thermografische foto aan een digitaal loket.  Ook het opzetten van een communicatietraject omtrent energetische renovaties naar burgers toe behoort tot het Brugse takenpakket.  Dankzij deze Europese subsidies kunnen ook tools aangekocht worden om woningscans uit te voeren.

De projectverantwoordelijke is Interleuven, andere partners in dit verhaal zijn: Thomas More Kempen vzw, Gemeente Maastricht, Gemeente Weert, Gemeente Breda, Syntra West vzw, Katholieke Hogeschool VIVES, Provincie Antwerpen, Kamp C Duurzaam Bouwen, Stad Mechelen, IGEMO, West-Vlaamse Intercommunale
Stad Brugge, Gemeente Helmond, Provincie Oost-Vlaanderen, de Brugse Maatschappij voor Huisvesting (BHM), Gemeente Bekkevoort.

Bekijk zeker het digitaal energieplatform van de Stad Brugge!

De totale subsidiabele kosten, voor het hele partnerschap, bedragen € 4.857.469,82 waarvan Interreg een bijdrage van € 2.344.401,71 (48,26%) levert.  Specifiek voor de Brugge en de Brugse Maatschappij voor Huisvesting betekent dit een totale projectkost van 429.752,56 euro waarvan 214.876,28 euro Europees gesubsidieerd wordt dankzij Interreg V Vlaanderen-Nederland.
Projectduur: 01/05/2016 - 30/04/2019 

    

Deel deze pagina