Seniorenadviesraad

De Seniorenadviesraad (SAR) is een volwaardige adviesraad waar alleen senioren in vertegenwoordigd zijn. Het is een contactorgaan met adviserende bevoegdheid tegenover het stadsbestuur en het OCMW.

De SAR heeft aandacht voor noden en problemen van senioren, probeert informatie in te winnen en nieuwe voorstellen door te geven.

In de Seniorenadviesraad zetelen sociaal geëngageerde senioren die behoren tot erkende seniorenverenigingen, geïnteresseerden en deskundigen (onafhankelijken) op vlak van seniorenbeleid.

Van ambtswege behoren de schepen voor seniorenbeleid, de voorzitter en een afgevaardigde van het OCMW en de seniorenconsulent van de stad Brugge tot de Seniorenadviesraad.

De dienst Welzijn neemt het secretariaat van de Seniorenadviesraad waar.

 

Contactinformatie