Seniorenwoning

Mintus heeft meerdere seniorenwoningen in de Brugse binnenstad. Ze zijn bekend als ‘godshuizen’.

Deze woningen zijn bedoeld voor ouderen die nog zelfstandig kunnen en willen wonen. De woningen zijn vlot toegankelijk en aangepast waar nodig. Mintus heeft seniorenwoningen in verschillende Brugse deelgemeenten. Senioren die financieel kwetsbaar zijn, krijgen voorrang bij de toewijzing.

Voorwaarden

  • je bent 65 of ouder
  • je woont in Brugge
  • je hebt geen eigen woning(en)
  • je hebt een beperkt inkomen

Procedure

Een aanvraag voor een seniorenwoning doe je via een maatschappelijk
werker:


T 050 / 32 70 00
zorgverlening@mintus.be

 

Meebrengen

  • je identiteitsgegevens
  • een bewijs van inkomsten

Bedrag

De prijs is afhankelijk van het type woning.

De maandelijkse huur varieert tussen € 222 en € 405.

Contactinformatie