Shifft (Sustainable Heating: Implementation of Fossil-Free Technologies)

EU website SHIFFT

Projectleider
Universiteit van Exeter

Projectpartners
Stad Brugge, Middelburg (NL), Center for development of ecoenterprises (FR), Fourmies (FR), Mechelen (BE), Rivierenland (BE), Places for people group (UK), Delft Universiteit van technologie (NL).

Budget
Totaal projectbudget: 5.701.122,43euro
Aandeel stad Brugge: 793.576,5 euro
Subsidie: 476.145,9 euro (60%) ERDF.

Periode 
1/02/2019-31/03/2023

Fossiele brandstoffen
Vandaag verwarmt 90% van de gezinnen met stookolie of aardgas. De verbranding van stookolie en aardgas is een belangrijke oorzaak van de CO2-uitstoot (14% in Vlaanderen), het belangrijkste broeikasgas. Samen goed voor 14% van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen. In Brugge is zelfs bijna de helft van de CO2-uitstoot te wijten aan de verwarming van gebouwen. Om de klimaatdoelstellingen te halen is een daling van de warmtevraag (door het isoleren van de woning) en de omschakeling naar een meer duurzame manier van verwarmen daarom noodzakelijk:
- Groene, fossielvrije individuele verwarmingsinstallaties (vb. warmtepompen)
- Gemeenschappelijke duurzame verwarmingsoplossingen (vb. warmtenet gevoed met restwarmte of duurzame warmtebron)

Doelstellingen SHIFFT
SHIFFT onderzoekt hoe steden en gemeenten de omschakeling naar een fossielvrije warmtevoorziening kunnen ondersteunen en versnellen. In Brugge wordt ingezet op de volgende activiteiten:

- Stedelijke warmtevisie en -beleid op basis van een warmtekaart en een warmtezoneringsplan. Door vraag en aanbod van verwarming in kaart te brengen kunnen lokale overheden kansen voor duurzame verwarming identificeren. Een warmtezoneringsplan geeft op die manier de richting aan om het juiste duurzaam energieconcept op de juiste plaats te kunnen toepassen, opgeladen met de lokale context en beleidsvisie. Het creëren van een breed draagvlak, zowel binnen de stadsdiensten als externe stakeholders, vormt hierbij een heel belangrijke factor. Er wordt o.a. ook onderzoek gedaan naar de opportuniteiten die er in de binnenstad zijn voor een warmtenet. Vanuit deze plannen wordt een stedelijke warmtevisie ontwikkeld.

- Participatietrajecten. Door co-creatieprocessen met burgers en lokale actoren op te zetten kunnen de drempels en het wantrouwen, die de keuze van een duurzame verwarming in de weg staan, herkend en weggenomen worden. Investeringen in energetische renovaties en duurzame verwarmingsoplossingen worden aangemoedigd door de organisatie van wijkgerichte campagnes, groepsaankopen of lokale energiecoöperaties. Het aanbieden van een gratis renovatiescan door de cel woningrenovatie vormt één van de tools om de renovatiesnelheid te verhogen. Daarnaast helpt ook een externe organisatie de stad om bewoners maximaal te ontzorgen in hun renovatieproces.

SHIFFT mikt op een drastische vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot met 3.903 ton. Stad Brugge beoogt met SHIFFT-project een CO2-reductie van 276 ton per jaar. De doelstelling hierbij is om 160 huishoudens te laten investeren in duurzame verwarmingsinstallaties en 420 huishoudens te bereiken die hun woning energetisch renoveren. De opgedane kennis en ervaringen worden gebundeld in een inspiratiegids, om zo andere steden en gemeenten in België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk te helpen om hun rol op te nemen in de warmtetransitie.

Meer informatie over SHIFFT en de projectpartners.
Meer informatie over Interreg 2 zeeën.
Volg het project ook op Twitter en Linkedin.

Contactinformatie