Shifft (Sustainable Heating: Implementation of Fossil-Free Technologies)

 

Projectleider
Universiteit van Exeter

Projectpartners
Stad Brugge, Middelburg (NL), Center for development of ecoenterprises (FR), Fourmies (FR), De Schakelaar (BE), Mechelen (BE), Rivierenland (BE), Places for people group (UK), Delft Universiteit van technologie (NL).

Budget
Totaal projectbudget: 5.707.426,00 euro.
Aandeel stad Brugge: 466.367,00 euro
Subsidie: 279.820,00 euro (60%) ERDF.

Aandeel De Schakelaar: 327.450,00 euro
Subsidie: 204.656,00 (60%) ERDF

Periode 
1/02/2019-30/09/2022

Fossiele brandstoffen
Vandaag verwarmt 90% van de gezinnen met stookolie of aardgas. Samen goed voor 14% van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is een omschakeling naar een meer duurzame manier van verwarmen noodzakelijk:
- Groene, fossielvrije technologieën (warmtepompen)
- Van individuele verwarmingsinstallaties naar gemeenschappelijke verwarmingsoplossingen (warmtenetten)

Doelstellingen SHIFFT
SHIFFT onderzoekt hoe steden en gemeenten de omschakeling naar een fossielvrije warmtevoorziening kunnen ondersteunen en versnellen. Er wordt ingezet op de volgende activiteiten:

- Stedelijke warmtevisie en -beleid op basis van warmtekaarten en warmtezoneringsplannen. Door vraag en aanbod van verwarming in kaart te brengen, kunnen lokale overheden kansen voor groene verwarming identificeren

- Participatietrajecten. Door co-creatieprocessen met burgers en lokale actoren, kunnen de drempels die de keuze van een duurzame verwarming in de weg staan, herkend en weggenomen worden. Investeringen in energetische renovaties en duurzame verwarmingsoplossingen worden aangemoedigd door de organisatie van wijkgerichte campagnes, groepsaankopen of lokale energiecoöperaties.

- Concrete demonstratieprojecten waarin diverse duurzame verwarmingstechnologieën en –oplossingen uitgetest worden in woningen en publieke gebouwen.

SHIFFT mikt op een drastische vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot met 3.485 ton. De opgedane kennis en ervaringen worden gebundeld in een inspiratiegids, om zo andere steden en gemeenten in België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk te helpen om hun rol op te nemen in de warmtetransitie.

Pilootproject
- Opmaak van een warmtevisie en warmtekaart voor het volledige grondgebied: welke mogelijkheden biedt elke wijk op vlak van ‘groene’ warmte (verwarmen van gebouwen met hernieuwbare energiebronnen i.p.v. fossiele energiebronnen)? Waar zijn energetische renovaties essentieel om de overstap te maken naar ‘groene’ warmte?

- In kaart brengen van quickwins op vlak van warmtenetten. Onderzoeken van opportuniteiten (en het faciliteren van deze opportuniteiten) omtrent warmtebronnen/warmtenettrajecten om tegen 2050 zones met een voldoende grote lineaire warmtedichtheid aan te sluiten op het warmtenet.

- Burgers sensibiliseren, informeren en verder ontzorgen bij hun renovatieplannen in samenwerking met vzw De Schakelaar: aanbod renovatiescan, ontzorging, groepsaankopen, financieringsmogelijkheden, ... Het opzetten van een bottom-up verhaal en co-creatieproces met de burger.

Meer informatie over SHIFFT en de projectpartners.
Meer informatie over Interreg 2 zeeën.

Updates
Volg het project ook op Twitter en Linkedin.

Contactinformatie