SHIFFT duurzame verwarming

Vandaag verwarmt 90% van de gezinnen met stookolie of aardgas.  Samen goed voor 14% van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen.  Om de klimaatdoelstellingen te halen, is een omschakeling naar een meer duurzame manier van verwarmen noodzakelijk waarbij gekozen wordt voor groene, fossiel-vrije technologieën (bvb warmtepompen) of waarbij de overstap wordt gemaakt van individuele verwarmingsinstallaties naar gemeenschappelijke verwarmingsoplossingen zoals warmtenetten.

Duurzame verwarming

Het Europees project SHIFFT (Sustainable Heating: Implementation of Fossil-Free Technologies) onderzoekt hoe steden en gemeenten de omschakeling naar een fossiel-vrije warmtevoorziening kunnen ondersteunen en versnellen.

Er wordt ingezet op de volgende activiteiten:

 • Stedelijke warmtevisie en -beleid op basis van warmtekaarten en warmtezoneringsplannen. Door vraag en aanbod van verwarming in kaart te brengen, kunnen lokale overheden kansen voor groene verwarming identificeren
 • Participatietrajecten. Door co-creatieprocessen met burgers en lokale actoren, kunnen de drempels herkend en weggenomen worden die de keuze van een duurzame verwarming in de weg staan. Investeringen in duurzame verwarmingsoplossingen worden aangemoedigd door de organisatie van wijkgerichte campagnes, groepsaankopen of lokale energiecoöperaties.
 • Concrete demonstratieprojecten waarin diverse duurzame verwarmingstechnologieën en –oplossingen uitgetest worden in woningen en publieke gebouwen.

SHIFFT mikt op een drastische vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot met 3.485 ton. De opgedane kennis en ervaringen worden gebundeld in een inspiratiegids, om zo andere steden en gemeenten in België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk te helpen om hun rol op te nemen in de warmtetransitie.

Activiteiten in Brugge

 • Warmtestrategie: Stad Brugge staat in voor de opmaak van een warmtebeleid door onder andere de opmaak van een warmtekaart.
 • Participatietraject: De Schakelaar zal wijkgerichte campagnes opzetten rond duurzame verwarming, in combinatie met energiescans in kader van renovaties.

Partners

SHIFFT brengt 10 partners uit vier landen samen onder leiding van de Universiteit van Exeter.

 • Universiteit van Exeter (UK)
 • Stad Brugge (BE)
 • Stad Mechelen (BE)
 • Stad Middelburg (NL)
 • Zorgbedrijf Rivierenland (BE)
 • CD2E (FR)
 • Places for People Group (UK)
 • Gemeente Fourmies (FR)
 • TU Delft (NL)
 • De Schakelaar (BE)

Looptijd

 • Startdatum 1 februari 2019
 • Einddatum 30 september 2022

Budget

 • Totaal projectbudget: € 5.707.426, waarvan € 3.424.456 gesubsidieerd door Interreg 2 Zeeën (60%)
 • Budget stad Brugge: € 466.367, waarvan € 279.820 gesubsidieerd door  Interreg 2 Zeeën (60%)
 • Budget de Schakelaar: € 327.450, waarvan € 204.656 gesubsidieerd door Interreg 2 Zeeën (60%)

Meer informatie over SHIFFT op de website van Interreg 2 Zeeën (engelstalig).
Je kan het project ook volgen op Twitter en Linkedin.