Heraanleg Singel en Buiten Boeverievest: het project

Het wegdek van de Singel en de Buiten Boeverievest waren dringend aan vernieuwing toe. Begin februari gingen de werkzaamheden van start.

Op maandag 7 februari 2022 startte aannemer Mahieu uit Oudenburg in opdracht van Stad Brugge met de rioleringswerken en de heraanleg van de Buiten Boeverievest en de Singel. 

De heraanleg van de Buiten Boeverievest was afgerond tegen het bouwverlof van de zomer 2022.

Door onvoorziene omstandigheden in de Singel moet bijkomend onderzoek gebeuren en liggen de werkzaamheden er voorlopig stil. We brengen de bewoners op de hoogte van zodra we over meer informatie beschikken over de verdere timing van de werkzaamheden.

Geplande werkzaamheden

  • De aanleg van een volledig gescheiden stelsel in alle straten, met afkoppelingswerken op perceelsniveau;
  • Voor de heraanleg van de verharding van de Buiten Boeverievest zullen de kasseien die er nu liggen, worden hergebruikt;
  • De rijweg van de Singel en de toegangsbrug worden aangelegd in mozaïekkeien;
  • Het wandelpad vanaf de Buiten de Smedenpoort tot aan de brug van de Singel wordt uitgevoerd in roodbruine kleiklinkers;
  • Aansluitend op het wandelpad wordt een picknickzone ingericht;
  • De trottoirs worden eveneens aangelegd in mozaïekkeien;
  • De fietsverbinding tussen Buiten de Smedenpoort en de fietsbruggen van de Boeveriepoort wordt geoptimaliseerd;
  • Er worden 22 vrije parkeerplaatsen rond het speelplein voorzien. De parkeerplaatsen naast het speelplein worden aangelegd in grijze betonstraatstenen. De andere worden aangelegd in betongrasdallen zodat het regenwater kan infiltreren;
  • Er is komen voor een fietstrommel en fietsbeugels, zgn. nietjes;
  • Voor het speelplein werden 3 ontwerpen gemaakt. De verschillende plannen zijn terug te vinden bij ‘plannen en ontwerpen’. Maak jullie keuze bekend door het online formulier in te vullen of het papieren formulier terug bezorgen.