Heraanleg Singel en Buiten Boeverievest: het project

Het wegdek van de Singel en de Buiten Boeverievest zijn dringend aan vernieuwing toe. Midden 2022 pakt de Stad deze uitdaging aan.

Toelichting door burgemeester Dirk De fauw

Toelichting door schepen Mercedes Van Volcem

Toelichting door projectleider Maarten Vansteenhuyse

Betrokken straten

De heraanleg omvat volgende straten:

 • Singel
 • Buiten Boeverievest

Geplande werkzaamheden

 • De aanleg van een volledig gescheiden stelsel in alle straten, met afkoppelingswerken op perceelsniveau;
 • Voor de heraanleg van de verharding van de Buiten Boeverievest zullen de kasseien die er nu liggen, worden hergebruikt;
 • De rijweg van de Singel en de toegangsbrug worden aangelegd in mozaïekkeien;
 • Het wandelpad vanaf de Buiten de Smedenpoort tot aan de brug van de Singel wordt uitgevoerd in roodbruine kleiklinkers;
 • Aansluitend op het wandelpad wordt een picknickzone ingericht;
 • De trottoirs worden eveneens aangelegd in mozaïekkeien;
 • De fietsverbinding tussen Buiten de Smedenpoort en de fietsbruggen van de Boeveriepoort wordt geoptimaliseerd;
 • Er worden 22 vrije parkeerplaatsen rond het speelplein voorzien. De parkeerplaatsen naast het speelplein worden aangelegd in grijze betonstraatstenen. De andere worden aangelegd in betongrasdallen zodat het regenwater kan infiltreren;
 • Er is komen voor een fietstrommel en fietsbeugels, zgn. nietjes;
 • Voor het speelplein werden 3 ontwerpen gemaakt. De verschillende plannen zijn terug te vinden bij ‘plannen en ontwerpen’. Maak jullie keuze bekend door het online formulier in te vullen of het papieren formulier terug bezorgen.

Timing

Start: midden 2022

De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden, om de toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden te verzekeren. De fasering zal bepaald worden in samenspraak met de aannemer en politie.