Heraanleg Pannebekestraat

De riolering onder de Pannebekestraat is in slechte staat en voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen. Daarom komt er een gescheiden rioleringsstelsel en ook de straat zelf pakken we aan.

De buurtbewoners konden op 17 mei 2022 tijdens een bewonersvergadering al kennismaken met een eerste voorontwerp.

We voeren bijkomende studies uit over de toestand van de rioleringen en ook een veiligheidscontrole van de bestaande bomen is nodig.

Het finale ontwerpplan zal daarom klaar zijn in het voorjaar van 2024. We organiseren in die periode dan ook een nieuwe bewonersvergadering.

De heraanleg van de Pannebekestraat kan dan in de eerste helf van 2025 beginnen.

Op deze pagina kan u de eerste ontwerpplannen raadplegen.