Heraanleg rondpunt Moerkerkse Steenweg/Doornhut

Op maandag 24 januari 2022 gaan de werkzaamheden voor de heraanleg van de rotonde Doornhut - Moerkerkse Steenweg - Gemeneweideweg-Noord - Oude Hoogweg van start.

De Moerkerkse Steenweg is een zeer drukke verkeersas in Sint-Kruis. De originele rotonde dateert van 1991 en heeft al enkele herstellingen nodig gehad. De huidige weg is in te slechte staat om nog verder plaatselijk te herstellen. Bovendien is de bushalte op de rotonde niet goed gelegen.

Volgende aanpassingen zijn voorzien

 • De bushalte wordt verplaatst naar de Moerkerkse Steenweg. Op die manier wordt de rotonde vergroot en worden de verkeersbewegingen meer verspreid. De nieuwe bushalte zal toegankelijk zijn voor personen met een beperking.
 • Er wordt een betonnen afscheiding voorzien tussen de rijbaan en het fietspad (cfr. de rotonde Moerkerkse Steenweg - Boogschutterslaan - Polderstraat). Het functioneren van de rotonde zal hierdoor veiliger en vlotter verlopen voor alle weggebruikers. 
 • De heesters worden vervangen door bloembollen en langbloeiende vaste planten. De dienst Openbaar Domein zal de groenvoorziening aanleggen en onderhouden. De drie bomen op de rotonde blijven behouden.

Timing werkzaamheden

In opdracht van Stad Brugge start aannemer Verkinderen Aannemingen op maandag 24 januari 2022 met de heraanleg van de rotonde. De werkzaamheden zullen behoudens onvoorziene omstandigheden afgerond zijn tegen eind april 2022.

Verkeersverloop

Tijdens de opbraak en de heraanleg wordt de rotonde onderbroken voor het verkeer

 • De Moerkerkse Steenweg wordt afgesloten ter hoogte van de Malehoeklaan en de rotonde met de Polderstraat en de Boogschutterslaan.
 • De Doornhut wordt afgesloten ter hoogte van de Brieversweg.

In de Oude Hoogweg tussen de Mexicostraat en de rotonde wordt het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven in functie van de bereikbaarheid van de bewoners. Plaatselijk verkeer is toegestaan tot aan de werkzaamheden.

Volgende omleidingen gelden voor plaatselijk verkeer:

 • via Moerkerkse Steenweg - Malehoeklaan - Brieversweg - Doornhut - Maalse Steenweg
 • via Moerkerkse Steenweg - Schaakstraat - Maalse Steenweg

Volgende omleidingen gelden voor doorgaand verkeer:

 • via R30 - Maalse Steenweg - Bruggesteenweg - Dorpsstraat - Stationsstraat - Sijseelsesteenweg
 • via Sijseelsesteenweg - Stationsstraat - Dorpsstraat - Bruggesteenweg - Maalse Steenweg

Voetgangers en fietsers moeten de omleiding volgen.

De Lijn

De bussen van De Lijn volgen een aangepaste route. Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn kan men terecht op 070 220 200 of www.delijn.be.

 • Van lijnen 6, 11, 98 worden de haltes ‘Doornhut’, ‘Mexico’ en ‘Brieversweg niet bediend tijdens de werkzaamheden. De tijdelijke vervanghaltes zijn ‘Eikenberg’ en ‘Brieversweg’.
 • Van lijn 62 worden de haltes ‘Malehoeklaan’, ‘Bachten Beukenbos’, ‘Doornhut’, ‘Mexico’ en ‘Brieversweg’ niet bediend tijdens de werkzaamheden. De vervanghaltes zijn ‘Markgraaf’, ‘Raadsheren’, ‘Poortersstraat’, ‘Puienbroek’ en ‘Eikenberg’ (tijdelijk) en ‘Brieversweg’ (tijdelijk).

Plannen

Bekijk hier de ontwerpplannen en de plannen van de bestaande toestand.

Meer info over de werkzaamheden

 • Dienst Openbaar Domein, openbaardomein.oost@brugge.be
 • Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen
  Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge - 050 44 88 65 - pz.brugge.verkeersbelemmeringen@police.belgium.eu