Aanleg wandel- en fietspad Wulgenbroeken - Smisjesbos

Het project

Aanleg Fiets- En Wandelpad Wulgenbroeken – Smisjesbos

De Vlaamse Landmaatschappij laat een fiets- en wandelpad aanleggen tussen het natuurgebied Wulgenbroeken en het Smisjesbos. Aannemer Verhelst uit Oostende legt het half verhard pad aan in grijze kalksteenslag. De werkzaamheden starten begin juli en duren tot eind 2023.

De fietsverbinding zal ervoor zorgen dat u veilig kunt fietsen van Steenbrugge via de Wulgenbroeken en het Smisjesbos naar de Stuivenbergstraat. Van daar kunt u  via het Magdalenapad en de Koning Albert I-laan naar het Tillegembos.

Het pad gaat in de Wulgenbroeken over de Lijsterbeek via een nieuw bruggetje. Er komt ook een nieuwe rustplaats om van het landschap te genieten.

Timing

De grondwerken in de Wulgenbroeken vinden plaats van juli tot en met september. Ze zullen vermoedelijk begin juli starten. In oktober – november wordt het meubilair geplaatst.

Aansluitend zorgt het Agentschap Wegen en Verkeer voor een veilige oversteek voor fietsers over de Heidelbergstraat. De voorbereidende werkzaamheden (verplaatsen van de nutsleidingen) vinden plaats in november 2023. De aanleg van de fietsoversteek staat op de planning voor februari 2024.

Het weer en technische omstandigheden kunnen de planning wijzigen.

Groene Fietsgordel Brugge

De werkzaamheden kaderen in het landinrichtingsproject Groene Fietsgordel Brugge van de Vlaamse Landmaatschappij. De Groene Fietsgordel is een fietspad van 53 km dat de openruimtegebieden rond Brugge op een veilige manier met elkaar verbindt. Een folder met kaart en wegbeschrijving van de Groene Gordel is voor drie euro te koop bij Westtoer. 

Hinder

De aannemer probeert de hinder voor de natuur, de landbouwers, de omwonenden en de fietsers te beperken.

Tijdens de werkzaamheden is de werfzone niet toegankelijk. Er zijn werftoegangen in de Heidelbergstraat en de Wulgenbroekstraat. De hoofdtoegang is op de Heidelbergstraat. Als alles vlot verloopt, zullen de werkzaamheden eind 2023 klaar zijn.

Contact

Hebt u vragen, klachten of suggesties in verband met de werkzaamheden, contacteer dan de werfopzich­ter, Filiep Warlop: 0494 56 48 34 of filiep.warlop@vlm.be.

Plannen