Wijkpark Ten Boomgaard: het project

Het stadsbestuur als doel heeft om de Kerkebeek leefbaarder en zichtbaarder te maken, met een continu pad voor fietser en voetganger. We willen met dit project een meerwaarde creëren voor ecologie, stad, gebruikers en inwoner. Het is de bedoeling om de Kerkebeek een centrale rol te geven in het publieke leven van Sint-Michiels.

Het opwaarderen van de Kerkebeek en het Kerkebeekpad moet een voorbeeld vormen voor toekomstige projecten. Hierbij gaan vrijetijdsbeleving, natuur, veiligheid, mobiliteit en klimaat hand in hand. Bovendien past dit project ook binnen de uitbouw van de buurtverbinding en het creëren van ontmoetingsplaatsen.

In opdracht van Stad Brugge maakte studiebureau Jonckheere nu een ontwerp voor een eerste deel van het traject van de Kerkebeek, namelijk het stuk vanaf de Dorpsstraat tot aan het WZC.

Toelichting de heer Pauwels, projectleider studiebureau Jonckheere

Timing

Momenteel zijn de aanbesteding en de omgevingsvergunningaanvraag lopende voor deze werken. De Vlaamse Overheid behandelt dit dossier. Op heden is er nog geen beslissing gekend. De Stad wenst de werken te starten in het najaar 2022, afhankelijk van een positieve behandeling van zowel het aanbestedingsdossier als de omgevingsvergunning.

 

Interreg