Op de Xaverianensite in Sint-Michiels realiseert de Stad Brugge een multifunctioneel gebouw en omgeving om er de hoge nood aan sport- en culturele infrastructuur aan te pakken.    visualisatie visualisatie       1/ Projectdoelstellingen 

 • Het multifunctioneel complex wordt een maximaal energiezuinig gebouw. Een maximale kwaliteit en comfort tegen de laagst mogelijke energie- en milieukosten.
 • Op vlak van functionaliteit combineert de Stad met het gebouw en haar omgeving de begrippen sport, cultuur, bibliotheek en ontmoeting en de begrippen ‘milieubewust’, ‘uitnodigend’ en ‘toegankelijkheid’.
 • Op architecturaal vlak wordt het gebouw een voorbeeld door zijn focus op energiezuinigheid, duurzaamheid en ecologisch verantwoord gebruik van energie en materie.
 • stedenbouwkundige kwaliteit: het project zorgt ervoor dat de Xaverianensite naadloos aansluit bij de VIVES-campus aan de overzijde van de straat met voldoende aandacht voor de naburige woonbuurten.
 • De Stad Brugge stelde met de nieuwe site duurzaamheid voorop. Er wordt zo zuinig mogelijk met energie omgegaan. Investeren in duurzame en hernieuwbare energie en ecologisch verantwoorde bouwmaterialen.
 • Maximale toegankelijkheid voor iedereen binnen het hele concept van het gebouw én in de omgevingsaanleg. 


2/ Multifunctionaliteit

Het toekomstige gebouw biedt sport, cultuur, bibliotheek en een sociale ontmoetingsruimte onder één dak. 

 • Sport (2140 m²): binnen komt er een volwaardige sportzaal met bergruimte voor de uitoefening van volgende competitiesporten: zaalvoetbal, handbal, minivoetbal, basketbal, volleybal en badminton. Daarnaast is er ook een gevechtsportzaal, die ook bruikbaar is voor bewegingsrecreatie, en een danszaal. Er zijn tien kleedkamers (acht reguliere en twee scheidsrechterlokalen), sanitair, lokaal EHBO, lokaal toezichter en twee kleedkamers voor personen met een beperking. Clubeigen materiaal kan in een berging worden geplaatst. Ook voor de krachtbalclub komt er accommodatie. Buiten komen er nieuwe sportvelden: twee krachtbalvelden en een omnisportveld. Deze velden worden maximaal geïntegreerd in de parkzone. Rond de sportvelden komen er tribunes aan de zijde van het gebouw. Rond het omnisportveld en aan de korte zijdes van de krachtbalvelden komen er vangnetten. De vangnetten worden ontworpen als een ruimtelijk element in het park. Ter hoogte van het omnisportveld worden er in deze directe omgeving ook enkele zitbanken geplaatst.                                                       
 • Cultuur (705 m²): in het gebouw komt een polyvalente cultuurzaal geschikt voor een ruim aanbod aan activiteiten voor diverse verenigingen met bijbehorende bergruimte. Er zijn vier akoestisch geïsoleerde repetitielokalen. Daarnaast zijn er vier polyvalente ruimtes voor verenigingen (vergaderzalen/expositieruimte) en twee vergaderzalen.     
 • Bibliotheek (540 m²): het bibliotheekfiliaal bestaat uit onthaalbalie, tijdschriften-/krantenhoek, ontmoetingsruimte, digitale werkplekken, een volwassen- & jeugdafdeling en personeelsruimtes voor het  bibliotheekpersoneel. 
 • Sociale ontmoetingsruimte (400 m²): er komt een cafetaria met mogelijkheid om warme maaltijden te serveren.                                       
 • Gemeenschappelijk (232 m²): een algemene inkomhal, publieke toiletten, vestiaire, gangen, technische ruimtes en liften.


3/ Omgeving
 

 • De omgevingsaanleg zal de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het nieuw multifunctioneel centrum versterken. Als stadsbestuur willen we een kwalitatieve omgeving die de bestaande gebouwen, de te behouden faciliteiten en de nieuwe ontwikkelingen op de site tot hun recht laten komen. Hierbij blijft het overzicht op de site bewaard en wordt er ruimte gelaten voor groen en vrije tijd. Een algemeen gevoel van veiligheid op de site vormt een belangrijk aandachtspunt. 
 • De omgevingsaanleg wordt een toonbeeld op vlak van onderhoudsvriendelijkheid en een minimum aan onderhoudsvereisten, zowel vanuit bouwkundig oogpunt als tuinonderhoud en groenbeheer. Bovendien komen er in de vorm van groenbuffers visuele en akoestische barrières voor de omliggende woningen.

 
4/ Mobiliteit 

 • Door een knip in de Xaverianenstraat worden het multifunctioneel complex en de site Vives enkel bereikbaar voor auto’s en motors komende van de Koningin Astridlaan. Het doodlopende stuk eindigt op de rotonde en geeft toegang tot de inrit naar de ondergrondse parking. Hierbij wordt ook het huidige sluipverkeer uit de Xaverianenwijk gebannen. Het bestaande fietspad richting centrum Brugge wordt omgeleid ten oosten van het landhuis. 
 • Er komt een ondergrondse parking die plaats biedt voor 232 auto’s en 103 fietsen. Bovengronds komen er verspreid over de volledige site drie groepen met fietsstallingen:  ter hoogte van de hoofdinkom, ter hoogte van de sportvelden en aan de inkom van de tennisclub.
 • Er komt een ‘kiss & ride’ strook en de as van de Vives-site voor zwakke weggebruikers wordt doorgetrokken over de openbare weg. In de oostelijke zone op het plein komt er een laad- en los- zone voor het bevoorraden van de cafetaria en de tennisvereniging.

    visualisatie visualisatie

 visualisatie