click here for the English version

Sjokla for water

In Brugge kan je op elk moment van de dag de kraan openen én je hebt instant 
DRINKBAAR water. Hoe zalig is dat?!

Dat willen de 4.000 inwoners van wijk Angale in Ebolowa (Kameroen) ook.  Daarom bouwt de Gilde van de Brugse Chocolatiers mee aan een nieuw drinkwaterpunt voor deze wijk.

Per verkochte Sjokla gaat 50 cent naar het drinkwaterproject. Bekijk hier de verkooppunten van Sjokla.

Drinkbaar water, een basisrecht

Momenteel hebben 14 van de 32 wijken in Ebolowa, de partnerstad van stad Brugge, nog geen toegang tot drinkbaar water in de buurt. Een van die wijken is Angale, waar de inwoners zijn aangewezen op onveilige waterbronnen, wat ziektes in de hand werkt.

Dat kan anders!  Door de installatie van een waterpunt met een elektrische pomp op zonne-energie, zal iedereen van de wijk over voldoende drinkwater beschikken.
In 2023 zullen de werken starten. Door met een watercomité (bestaande uit inwoners en medewerkers van de stad Ebolowa) te werken, wordt ook het onderhoud en beheer van het waterpunt gewaarborgd.

Volg de evoluties via onze Facebook- en Instagrampagina.

Verkooppunten

choc o purechoco storychocolate & candystore verheecke 

 chocolaterie de burgchocolaterie spegelaere chocolaterie sukerbuyc 

chocolatier dumon chocolatier dumon chocolatier dumon 

chocolatier van oostconfiserie crevinconfiserie zucchero

daya chocolatesdepla chocolatierhome sweet home

moeder babelutteoxfam wereldwinkel bruggeoxfam wereldwinkels brugge

pralines verheecke sandwicherie sint-amandjethe chocolate brothers

the chocolate crownthe chocolate kissthe old chocolate house

Grote hoeveelheden Sjokla nodig (bijvoorbeeld als relatiegeschenk) of interesse om zelf Sjokla te verkopen? Neem contact op met Lokaal Mondiaal.

Sjokla, dé Brugse stadschocolade

Op zoek naar een originele attentie voor je vrienden, collega’s, familie of jezelf? Iets van Brugge dat ambachtelijk gemaakt is met respect voor mens en natuur? En mag het nog lekker zijn ook? 

Dan is er maar 1 antwoord en dat is Sjokla!

Sjokla is een realisatie van stad Brugge i.s.m. de Gilde van de Brugse Chocolatiers. Door voor Sjokla te kiezen, bouw je mee aan een duurzame chocoladeketen. Dat is garantie van eerlijke prijzen voor de cacaoboer én van puur vakmanschap door onze lokale artisanale chocolatiers.

"Sjokla kiest de weg naar een duurzame chocoladeketen." 

 

Op weg naar een duurzame chocoladeketen

Sjokla, de officiële stadschocolade is uniek. Geen enkele stad ter wereld heeft een eigen lokaal geproduceerde chocoladereep die bovendien ook nog gemaakt is van fairtradecacao.

Waarom is dat nu zo belangrijk?

We zijn terecht allemaal trots op onze Belgische chocolade. België is de op 2 na grootste exporteur van chocolade en ook Brugge kan zich met meer dan 60 chocoladewinkels een echte chocoladestad noemen. Maar zijn we nog steeds trots op ‘onze’ chocolade als we weten dat cacaoboeren slechts 67 cent per dag verdienen, er nog steeds kinderarbeid is op de plantages en er massaal veel bossen sneuvelen voor de cacaoteelt?

Juist, chocolade zou een minimale impact op de natuur moeten hebben en een positieve impact op de mensen die het maken. Met eerlijke prijzen en voldoende transparantie in de keten. Belgische chocolade zou m.a.w. nog beter en duurzamer moeten zijn.

Gelukkig is dat ook de gezamenlijke ambitie van de Belgische chocolade- en retailsector, ngo’s, sociale impactinvesteerders en universiteiten. Onder de noemer Beyond Chocolate’ engageren ze zich onder meer om kinderarbeid aan te pakken, ontbossing tegen te gaan en te zorgen voor een leefbaar inkomen voor lokale cacaoproducenten.

Ook stad Brugge zal haar voortrekkersrol opnemen en de komende jaren meer inzetten op het verduurzamen van de chocoladeketen. Hoe we dat doen, lees je hier.


Sjokla for water

Buy Sjokla and help build a drinking water point in Ebolowa (Cameroon).

In Bruges, you turn on the tap and you have instant DRINKABLE water. How blissful is that!
That's what the 4,000 residents of Angale district in Ebolowa want too. 
That is why the Guild of Bruges chocolatiers is helping to build a new drinking water point for this neighbourhood.

Per Sjokla sold, 50 cents will go to the drinking water project.

Where to buy Sjokla?

choc o purechoco storychocolate & candystore verheecke

 chocolaterie de burgchocolaterie spegelaere chocolaterie sukerbuyc 

chocolatier dumon chocolatier dumon chocolatier dumon 

chocolatier van oostconfiserie crevinconfiserie zucchero

daya chocolatesdepla chocolatierhome sweet home

moeder babelutteoxfam wereldwinkel bruggeoxfam wereldwinkels brugge

pralines verheecke sandwicherie sint-amandjethe chocolate brothers

the chocolate crownthe chocolate kissthe old chocolate house

To order large quantities of Sjokla (Sjokla is a great promotional gift!) or to start retailing Sjokla, please contact Lokaal Mondiaal.

Sjokla, the real Bruges chocolate bar

Are you looking for a special gift for a friend, relative, coworker or maybe yourself? A gift, handmade in Bruges, with respect for man and nature? A gift that tastes delicious to boot? 

Then Sjokla is exactly what you are looking for!

Sjokla is made for the City of Bruges by the Bruges Chocolate Guild. Buy Sjokla and help build a more sustainable chocolate chain. Cocoa farmers receive a fair price and you enjoy a product that is the result of pure craftmanship by local artisan chocolate makers.

"Sjokla: towards a more sustainable chocolate chain."

 

Towards a more sustainable chocolate chain

Sjokla, the city’s official chocolate bar, is unique. No other city in the world can boast having its own locally produced chocolate bar made with fair trade cocoa.

Why is this so important?

Belgium has good reason to be proud of its chocolate. It is the second largest exporter of chocolate. Having more than 60 chocolate shops within its walls, Bruges is a real chocolate city. But can we still be proud of ‘our’ chocolate, knowing that cocoa farmers earn a mere 67 eurocents per day, that child labour continues to exist in plantations and that cocoa farming leads to massive deforestation?

Chocolate should have a minimum impact on nature and a positive impact on the people producing it. This can be achieved by paying fair prices and by creating a sufficiently transparent chocolate chain. In other words, Belgian chocolate has to become even better and more sustainable.

Fortunately, this is also the joint ambition of the Belgian chocolate and retail sector, civil society, social impact investors and universities. They all signed the Beyond Chocolate’ partnership for sustainable Belgian chocolate. With their signature, they commit themselves to tackling child labour, combatting deforestation and ensuring a livable income for local cocoa producers.

The City of Bruges will continue to act as a pioneer in this field, striving to create a more sustainable chocolate chain. How we do this? Read it here.

Contactinformatie