Slachthuisstraat en Sint-Pieterszuidstraat krijgen nieuwe fietspaden

8
Oct
2019

Het fietsverkeer in de Sint-Pieterszuidstraat in Sint-Pieters zal in de toekomst veiliger verlopen. Tot nu toe is er geen fietspad en het kruispunt Sint-Pieterszuidstraat/Slachthuisstraat/Beekweg is moeilijk ‘leesbaar’, maar daar komt dus verandering in.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Met de aanleg van fietspaden in de Sint-Pieterszuidstraat en de Slachthuisstraat willen we de verkeersveiligheid verbeteren. Ter hoogte van bovenvermeld kruispunt komt er een langgerekte rotonde met gemarkeerde fietspaden. Om de rijweg in breedte te beperken en toch vlotte doorstroming toe te laten voor de bus en zwaar vervoer, wordt een ribbelstrook voorzien, variërend in breedte volgens noodzaak en de mogelijkheden.

De wegen blijven voldoende breed, maar de versmalling versterkt het woonkarakter en geven aanleiding tot minder snel verkeer. Naast de aanleg van nieuwe fietspaden worden er ook 42 nieuwe bomen aangeplant, hiermee wordt het groene karakter van de omgeving versterkt.”

Budget en timing

Burgemeester Dirk De fauw: “Er bestonden al plannen om de verkeerssituatie vroeger aan te pakken, maar het project van Elia voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zomergem en hoogspanningsstation Waggelwater zorgde voor uitstel. De uitvoering van het fietsproject zal nu onmiddellijk aansluiten op de werkzaamheden van Elia (najaar 2019).”

Het totale geraamde bedrag: 358.337,30 euro exl. Btw.(waarvan 130.713 euro excl. btw ten laste van Ellia, 26.930 euro excl. btw ten laste van TMVW en 204.730,30 euro excl. btw ten laste van Stad Brugge).