BITS (Bicycling & Intelligent Transport Systems)

Sensoren in fietsparkings

  • geven aantal vrije fietsstalplaatsen weer
  • detecteren weesfietsen

BITS

Met dit project wou Stad Brugge het fietsen stimuleren door het

  • aantrekkelijker
  • veiliger
  • meer comfortabel
  • efficiënter

te maken via het gebruik van een “Intelligent transport Systems” (ITS). Dit maakt het mogelijk om fietsdata te verzamelen, analyseren en open te stellen voor iedereen die geïnteresseerd is.

Om dit te realiseren werden sensoren in de fietsparking ’t Zand geïnstalleerd die het aantal vrije plaatsen aantoont. Bijkomstig worden op deze manier ook sneller achtergelaten weesfietsen opgespoord.

Meer informatie over BITS hier.

Meer informatie over Interreg North Sea region hier.

Status: Afgerond