Brugge in cijfers

Via het dashboard van Brugge in cijfers kan je in een beknopt overzicht per thema de kerncijfers van onze stad bekijken. Je kan deze cijfers vergelijken. Dit kan bijvoorbeeld over verschillende periodes of met een andere Brugse wijk. Sommige thema's hebben enkel cijfers op niveau van de Stad Brugge en tonen dus geen wijkcijfers.

Dankzij deze samenwerking kan je hier op één centrale plaats een schat aan informatie vanuit verschillende bronnen eenvoudig visualiseren.

Status: Afgerond

Brugge in cijfers