Smart City Dataplatform

Hart van Smart City architectuur waar (sensor) data gekoppeld wordt

Stad Brugge heeft samen met Leuven en Roeselare een dataplatform gekocht om betere beslissingen te kunnen nemen voor hun steden. Dit platform is het hart van de Smart City architectuur waar sensor data en andere informatie samenkomt, die op hun beurt andere sensoren kunnen aansturen.
Dit maakt het mogelijk om nieuwe innovaties te ontwikkelen, samen met andere organisaties, bedrijven, burgers en onderwijsinstellingen. Zo kunnen de druktesensoren in de Stad, het drukte dashboard aansturen. In de toekomst kunnen de huidige overstortsensoren, de meten wanneer rioolwater in de reien terechtkomt, bijvoorbeeld andere sensoren aansturen voor extra beluchting.

Digital Twin

Brugge verzamelt hiermee real-time data over de stad, zoals luchtkwaliteit, verkeersdrukte en geluidsoverlast. Hierdoor kunnen we sneller informatie geven aan de burgers en concrete acties ondernemen. Het platform is ook belangrijk voor de Digital Twin van de stad, waarmee Brugge de effecten van beleidsbeslissingen kan simuleren.

Met dit project won stad Brugge in de categorie ‘Enabling Technologies’ op het Smart City Expo world Congress 2022 in Barcelona een Smart City Award. Daarnaast wonnen ze hiervoor eveneens de Agoria Digital Society Awards.

Status: Afgerond

Bekijk ook deze video.