LODE: samen met data de stad maken

Stad Gent en Stad Brugge slaan met het project Lokale Open Data Economie (LODE) de handen in elkaar om samen met jou en open data de stad vorm te geven.

Gebruik jij soms data van de Stad? Of zou je er willen gebruiken?
Open data is net meer weg te denken uit het overheidslandschap.
Stad Brugge en Stad Gent kijken met LODE (project Lokale Data Economie) vooruit en onderzoeken waar open data nu en in de komende 10 jaar het verschil maak. Zowel economisch én maatschappelijk. 

 • Wat kan open data betekenen?
 • Waarop moeten we inzetten?
 • Kunnen we via data samen de stad maken?
 • En met wie kunnen we dan samenwerken, op welke thema’s en onder welke voorwaarden?

 

Start oktober 2022

We zoeken expliciet naar de domeinen, thema’s en samenwerkingsvormen waarbij een open data beleid meerwaarde biedt. In oktober 2022 gingen we van start en brachten we de stand van zaken in beeld:

 • de best practices uit binnen- en buitenland;
 • het wettelijk kader;
 • de voornaamste noden bij gebruikers en data-aanbieders.

Op basis van jouw input

Vul onze enquête in.

Nu gaan we actief het gesprek aan met de stakeholders. We stemmen daarbij af welke gevallen voor algemene gesprekken of bevragingen gekozen wordt en wanneer we overgaan tot diepte-interviews. Deze stakeholders zijn onder meer:

 • de open data community
 • stads- en andere overheidsdiensten
 • private bedrijven 
 • onderwijs- en onderzoeksinstelling

Mail ons je vragen, suggesties of opmerkingen kun je sturen naar 


Hoe we onderzoeken wat beter kan

 

Open blik op open data. Wat kunnen we anders doen?

Fase 'marktverkenning'.
Van september 2022 tot december 2022.


De best practices uit binnen- en buitenland werden in kaart gebracht en het wettelijk kader werd verkend. Hieruit komen vijf uitdagingen duidelijk naar voren. Dit zijn nog geen conclusies maar hypotheses die we verder verkennen in de volgende fases van het Lode-project.

 1. Open data bloeit op datacultuur
  Open data is een resultaat van de interne datawerking voor zowel open als interne datasets, met verantwoordelijkheden, opleidingen en intern draagvlak. Data-geletterdheid, data-bewustzijn, mature data-eigenaars in de organisatie en het kunnen delen, beschermen en vertrouwen van de beschikbare data zijn een noodzaak.

 2. Ken de gebruikers
  Breng het hergebruik van de data meer in beeld. Door het strikt open karakter van open data weten, is het hergebruik vaak onbekend. Verschillende steden verzamelen contactgegevens van de hergebruikers.

 3. Verken de opportuniteiten bij het publiceren van extra datasets
  Open data wordt nu vaak bekeken als iets aanbodgedreven en vrijblijvend. Mogelijk is er meer mogelijk wanneer verder doorgewerkt op deze data, al dan niet samen met partners.

  Inspiratiebronnen hiervoor: AMdex uit Amterdam, nationaal open data actieplan aan de hand van high potential datasets.

 4. Formaliseer de open data werking
  Open data gebeurt vaak bovenop de gewone taken. Maak de openheid van data de verantwoordelijkheid van een interne dienst of externe actor. Zorg voor opvolging op ‘executive level’

 5. Werk samen met de externe stakeholders
  Informeer actief met succesverhalen, persupdates, meetings. En stem af via evenementen, cocreatie zodat je de gebruikers hoort en hun interesses en mogelijke samenwerkingen kent.

Wat wil jij kunnen doen met open data?

Fase 'verkennen vraagzijde'.
Van december 2022 tot april 2023.

In januari 2023 starten we een dialoog met de stakeholders.
Deze zijn de open data community met onder meer: 

 • burgers
 • organisaties (burgerorganisaties, beroepsorganisaties, … ) en vzw’s
 • stads- en andere overheidsdiensten
 • private bedrijven 
 • onderwijs- en onderzoeksinstellingen

Geef je mening via onze enquête

In een online enquête peilen we naar interesse, ervaringen, behoeften en ideeën over Open Data van verschillende betrokkenen én het brede publiek. Op basis van de resultaten contacteren we een aantal kernactoren voor een uitgebreider gesprek.

Iedereen met een interesse in Open Data kan de vragenlijst invullen.
Ken je iemand die ook iets te zeggen heeft over Open Data? Stuur de bevraging gerust door.

Vul de enquête in


Waar kunnen open data écht het verschil maken?

Fase 'bepalen meerwaardegebieden'.
Van april 2023 tot juli 2023.

Wat zijn de thema’s waarop we de grootste meerwaarde kunnen realiseren? Met wie en op welke manier kunnen we hiervoor samenwerken?

De eerste grote conclusies formuleren we al halfweg het Lode-project. We rekenen er op dat de eerste twee fasen ons leren op welke topics samenwerken aan de hand van data bij uitstek het verschil kan maken. Welke thema’s zijn relevant? Welke functies moet een dataplatform aanbieden? Eens we de mogelijkheden, de wensen en de actoren kennen, kunnen we verder. Zo kunnen we via data het verschil maken, en samen de stad beter helpen maken.

In deze fase kiezen we uit deze meerwaardegebieden twee cases die we verder uitwerken. Waarom? Via data kunnen we het verschil maken. En door het gewoon te proberen, zullen we veel leren over hoe we dit het best aanpakken.

Hoe kunnen Gent en Brugge met data de stad maken?

Fase beleidsaanbevelingen en rapporten.
Van augustus 2023 tot november 2023.

Wat leerden we uit de verkennende fasen? En wat betekent dit voor het open data beleid?

 

 

 

Aan de slag. Met data de stad maken?

Fase opmaak draaiboek.
Van november 2023tot mei 2024.

We werken de geleerde lessen uit in twee concrete casussen.
Theorie wordt praktijk. En daar hopen we opnieuw uit te leren.

 

 

Met data de stad maken. Het draaiboek.

Fase 'opmaak draaiboek'.
Van november 2023 tot mei 2024.

Wat hebben we nu geleerd? 
We voegen het samen in een draaiboek, voor onszelf en voor andere steden.

 

 

 


Het project Lode wordt mee gefinancierd via het City of Things programma.