Overstortsensoren

Overstortsensoren voor nog betere waterkwaliteit reien door continue monitoring

Een overstort is een opening in het rioleringsstelsel waarlangs het overtollige afval- en regenwater wordt afgevoerd bij hevige en langdurige regen. Bij overstort komt het met regen verdunde afvalwater (on)rechtstreeks in de waterloop terecht. De overstortsensoren zullen de tijdelijke verslechtering van de waterkwaliteit, door een overstort na een hevige regenbui, signaleren.

Via alarmsystemen worden de stadsdiensten verwittigd zodat zij snel en efficiënt actie kunnen ondernemen met extra beluchting, meer stroming in de reien of door verstoppingen te reinigen. Ook de hoeveelheid geloosd afvalwater kan worden ingeschat.

Status: afgerond