Brugge, Leuven en Roeselare bundelen krachten voor Smart City Data Platform

3
nov
2021

Steden en gemeenten staan momenteel voor tal van grote uitdagingen, waaronder klimaatverandering, een vergrijzende bevolking, mobiliteit, globalisering en digitalisering. Data zijn de sleutel om relevante toepassingen voor de maatschappij van de toekomst te voorzien.

Brugge bundelde de krachten met Leuven en Roeselare om de markt te bevragen voor de aankoop van een dataplatform en zo een aanzet te geven tot een standaard data platform voor andere Vlaamse steden en gemeenten. Via een raamcontract kochten ze nu gezamenlijk een Smart City Data Platform (SCDP) aan bij het consortium Urban Sense, vertegenwoordigd door Cegeka en Sirus.

Brugs schepen van Smart City Minou Esquenet: “Als slimme stad maken we gebruik van nieuwe technologieën zoals Internet of Things (IoT), die ons kunnen helpen het leven duurzamer en aangenamer te maken. Een Smart City Data Platform stelt ons in staat om historische en real-time (stads)data ten volle te exploiteren. Met dit project neemt Brugge het voortouw op het vlak van Smart Cities in Vlaanderen.”

Het Smart City Data platform wordt het hart van de Smart City architectuur waar Internet of Things sensordata alsook andere (authentieke) databronnen samengebracht worden. Deze gegevens kunnen dan aan elkaar gekoppeld worden waardoor de drie stadsbesturen beter onderbouwde beleidsbeslissingen kunnen nemen. Daarnaast opent het deuren voor tal van innovaties, al dan niet in samenwerking met andere overheden, zowel nationaal als internationaal, bedrijven, burgers en/of onderwijsinstellingen.

Ieder bestuur heeft een specifieke doelstelling uitgekozen die men nadien van elkaar kan overnemen. Op deze manier leren we van elkaar en kan iedereen toch zijn eigen accenten leggen.

Beleid op basis van objectieve data

“We willen niet langer beleid maken op basis van ons buikgevoel, maar op basis van objectieve data. We beschikken ondertussen ook over een schat aan data, bijvoorbeeld over luchtkwaliteit, verkeersdrukte en geluidsoverlast. Maar om optimaal gebruik te kunnen maken van die schat aan informatie, moet er nog heel wat gebeuren op vlak van IT achter de schermen.
Dat is niet alleen in Leuven zo, maar ook in andere steden. Daarom sloegen we de handen in elkaar met Brugge en Roeselare om dit dataplatform op poten te zetten. Dit is een fundamenteel sluitstuk in onze smart city strategie”, stelt de Leuvense schepen van ICT Thomas Van Oppens. “We zullen hiervan in eerste instantie gebruikmaken om het nachtlawaai in het centrum van de stad aan te pakken. Door het bruisend studentenleven en een gezellige Oude Markt, hebben wij iets meer last van nachtlawaai dan andere steden. Daarom dat we deze uitdaging eerst aangaan.”

“Deze samenwerking met Brugge en Leuven zorgt, na de opstart van ons communicatie platform, voor de realisatie van een tweede belangrijke pijler in ons Smart City Dashboard concept”, duidt Roeselaars burgemeester Kris Declercq. “Met het IoT platform gaan we steeds meer real-time informatie op ons grondgebied verzamelen en laten doorstromen naar onze burgers. Op deze manier kunnen we, bijvoorbeeld, in de toekomst het waterpeil veel nauwgezetter opvolgen, proactief handelen, snel onze burgers informeren en zodoende maximaal inzetten op het voorkomen van overstromingen.”

Fijnmazig meetnet van luchtkwaliteit

“Wanneer we dit in concrete realisaties vertalen, dan zal dit bijvoorbeeld een bijdrage leveren om een fijnmazig meetnet van de luchtkwaliteit verder uit te bouwen alsook gegevensstromen samen te brengen om drukte in kaart te brengen. Daarnaast is het dataplatform ook een belangrijke gegevensbron voor onze ‘Digital Twin’. Met deze digitale kopie van de stad onderzoeken we of we door deze technologie het effect van bepaalde beleidsbeslissingen kunnen simuleren”, zegt Brugs schepen van Smart City Minou Esquenet.

Burgemeester van Brugge Dirk De fauw: “We zetten sterk in op de uitbouw van onze historische stad tot een slimme stad. Met technologie willen we Brugge laten groeien en vlotter organiseren. We zijn bijzonder trots dat we als stad hierin het voortouw hebben genomen en een voorbeeld zijn voor andere steden die een dergelijk dataplatform beogen.”

Het is de bedoeling dat het Smart City Data Platform operationeel is vanaf januari 2022.