Sociale lening bekomen

In bepaalde gevallen kan wie een woning koopt, bouwt of verbouwt leningen aan een voordelig tarief krijgen. 

Dit zijn leningen die de Vlaamse overheid ondersteunt waardoor de rentevoet soms een stuk onder die van de banken ligt. Deze leningen worden aangeboden en kunnen worden aangevraagd bij het Vlaams Woningfonds en  de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De leningen van de VMSW worden bemiddeld door de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo

Sinds 1 januari 2014 gelden identiek dezelfde voorwaarden bij deze 2 instellingen. Meer info over deze sociale lening vind je terug op: www.socialeleningen.be

Er bestaat ook een goedkope tot renteloze lening voor energiebesparende maatregelen zoals plaatsen van isolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen,... Deze energielening kan wel aanvraagd worden in het Huis van de Bruggeling via het energieloket van De Schakelaar: vereniging De Schakelaar - OCMW Brugge

Contactinformatie