Sparrenstraat

Asverschuivingen in de Sparrenstraat

De Sparrenstraat in Assebroek kent een snelheidsprobleem. Nadat in 2020 een proefproject met knip negatief werd geëvalueerd, blijkt er nu een draagvlak te zijn om asverschuivingen in te voeren.

Een groot aantal bewoners diende een voorstel in om snelheidsremmende asverschuivingen in te voeren, met parkeervakken afwisselend aan beide kanten van de straat.  De Stad besliste om dit voorstel deels te aanvaarden, mits een aantal wijzigingen.

  • We stellen een harde afbakening met paaltjes (dus niet enkel via verfbelijning) voor. Als dit positief geëvalueerd wordt, kan er later nog vergroening voorzien worden.
    We zullen eerst de parkeervakken uittesten met simpele belijning en paaltjes. Als we zeker weten dat deze configuratie goed werkt, kunnen we de paaltjes vervangen door bomen in ruime plantvakken.

  • De Stad voorziet tussen de parkeervakken 25 meter voor een veilige kruising.

Andere maatregelen

  • Ter hoogte van de fietsoversteek op de oude spoorwegbedding wordt er een zacht plateau voorzien.
  • De tonnagebeperking in de Engelendalelaan wordt aangescherpt tot 3,5 ton.

    Meer info vind je in deze bewonersbrief


Plan asverschuivingen

Op basis van de vragen en het draagvlak voor alternerende parkeervakken heeft de cluster Openbaar Domein een plan uitgewerkt.

Bekijk hier dit plan