Sparrenstraat

Snelheidsremmende maatregelen Sparrenstraat

De verkeersleefbaarheid in de Sparrenstraat en de omliggende straten blijft na de stopzetting van het proefproject met knip een belangrijke uitdaging. Daarom engageerde het stadsbestuur zich om extra snelheidsremmende maatregelen te realiseren.
Op basis van een bewonersbevraging en een overleg met een delegatie van bewoners is een plan uitgewerkt. Dit werd op 17 mei goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen.

Het plan voorziet twee grote ingrepen:

  • in het gedeelte tussen de Astridlaan en de Lorreinendreef worden alternerende parkeervakken voorzien. Dit zal asverschuivingen creëren die snelheidsremmend werken. Waar we geen parkeervakken voorzien, wordt een parkeerverbod ingesteld. Zo vermijden we conflicten met het kruisend verkeer.

  • in het gedeelte tussen de Lorreinendreef en de Engelendalelaan worden meerdere wegversmallingen voorzien. Ook dit zal de snelheid breken en de verkeersleefbaarheid ten goede komen. 

Hier vind je de plannen.

 

Afbakening

De parkeervakken en de wegversmallingen worden afgebakend via parkeerbelijning en een paaltje.
Bij positieve evaluatie kan de afbakening eventueel vervangen worden door een plantvak met bomen.

Timing

De uitvoering is, behoudens onvoorziene omstandigheden, voorzien tegen eind juni.

Meer info vind je in de bewonersbrief.