Proefproject Sparrenstraat: knip wordt niet behouden

Half augustus startte Stad Brugge een drie maanden durend proefproject waarbij de Sparrenstraat in Assebroek geknipt werd voor gemotoriseerd verkeer. Het proefproject kwam er naar aanleiding van verschillende meldingen over te snel verkeer. Een verkeerson­derzoek van de dienst Mobiliteit en de lokale politie toonde aan dat dit vooral zo was tussen de Lorreinendreef en de Engelendalelaan. Hetzelfde onderzoek wees ook uit dat de Sparrenstraat als sluiproute wordt gebruikt.

Burgemeester Dirk De fauw: ”Het proefproject heeft ons geleerd dat de knip niet perfect was, en dat we andere oplossingen moeten zoeken om het probleem op te lossen. De knip was nooit het doel op zich, wel een middel om een verkeersleefbare buurt te realiseren. Op mijn vraag besliste het college van burgemeester en schepenen maandag om het proefproject onmiddellijk stop te zetten en de knip vandaag weg te laten halen.”µ

71 procent tegen

Uit een ruime bewonersbevraging bleek dat er onvoldoende draagvlak is om de knip in de Sparrenstraat te behouden: 71 procent evalueerde de knip als negatief. Het onderzoek toonde echter ook opnieuw aan dat de verkeersleefbaarheid in de wijk problematisch is. Daarom zal de Stad nu alternatieve pistes verder uitwerken. Die alternatieve oplossingen worden op maandag 16 november voorgelegd aan het college.

“Tijdens de infovergadering op woensdag 14 oktober gaven we aan de omwonenden de nodige duiding hierrond. Samen met hen gaan we op zoek naar alternatieve maatregelen die een evenwicht creëren tussen een vlotte verkeersdoorstroming en een veilige woonomgeving,” aldus burgemeester Dirk De fauw.

Evaluatierapport

Hier een voorlopig ontwerp van het evaluatierapport. Dit rapport wordt uiteraard nog aangevuld met de metingen, de bevraging, enz. 

Nog vragen?

Nog vragen of opmerkingen? Dien ze vanaf 14 oktober hier in.