De sport AXI-bon is een kortingsbon voor alle Bruggelingen in een kwetsbare situatie om sporten toegankelijk te maken. Sport AXI-bonnen zijn geldig van 3 januari tot en met 31 december.

De sport AXI-bon 2023 kan vanaf 3 januari 2023 opgehaald worden.

Waar kan ik betalen met de sport AXI-bon?

Let op: de sportbonnen kunnen niet gebruikt worden voor jeugdverenigingen en kinderopvang. Vraag hiervoor de jeugd AXI-bon aan.

Terugbetaling Sport AXI-bonnen (enkel voor clubs of aanbieders sport)

Download het aanvraagformulier en vul het volledig in. Stuur het formulier ondertekend en vergezeld van de sport AXI-bonnen naar de Sportdienst Brugge. Het bedrag wordt integraal terugbetaald. 

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op sport AXI-bonnen moet je recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of in het bezit zijn van een participatiekaart van het OCMW. Vanaf de leeftijd van 3 jaar heeft men recht op sport AXI-bonnen. 

Kinderen, die op basis van gedeeld verblijf bij gescheiden ouders wonen waarbij zij niet in Brugge gedomicilieerd zijn en één van de ouders wel, kunnen ook aanspraak maken op sport AXI-bonnen.

De sport AXI-bonnen zijn geldig vanaf de eerste weekdag van januari tot 31 december van dat jaar. 

Procedure

Wie heeft recht op sport AXI-bonnen?

  • Mensen met verhoogde tegemoetkoming of participatiekaart van het OCMW hebben per persoon recht op 50 euro sport AXI-bonnen. Vanaf het tweede gezinslid ontvang je 75 euro.

Waar haal je de AXI-bonnen op?

  • Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge) of in de deelgemeentehuizen van Stad Brugge.

    Hiervoor kun je:

    • met of zonder afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling;
    • met of zonder afspraak terecht in je deelgemeentehuis.
  • De bonnen kunnen ook aangevraagd worden bij het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie. Wil je de bonnen bestellen via deze instantie, dan dien je een afspraak te maken.

Meebrengen

Verplicht mee te brengen: een recent klevertje van de mutualiteit van elk lid van het gezin die recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, of de participatiekaart van het OCMW. 

Bedrag

Gratis

Regelgeving

De sport AXI-bonnen 2023 zijn geldig van 3 januari tot en met 31 december 2023.

Contactinformatie