Afhalen van AXI-bonnen in het Huis van de Bruggeling of in de deelgemeentehuizen kan enkel op afspraak (wegens coronamaatregelen).

sport AXI-bonnen 2018

Sport AXI-bonnen zijn een betaalmiddel voor diverse sportieve activiteiten op Brugs grondgebied. De bonnen zijn bestemd voor alle Bruggelingen vanaf 3 jaar en je kan er diverse sportactiviteiten mee betalen op het Brugse grondgebied, zoals lidgeld bij een erkende Brugse sportclub, sportkampen, initiatielessen van de Sportdienst Brugge, alle Brugse zwembaden, Boudewijn Seapark, enzoverder. 

Let wel, deze sportbonnen kunnen niet gebruikt worden voor jeugdverenigingen en opvang. 

 

Terugbetaling Sport AXI-bonnen (enkel voor clubs of aanbieders sport)

Download het aanvraagformulier en vul het volledig in. Stuur het formulier ondertekend en vergezeld van de sport AXI-bonnen naar de Sportdienst Brugge. Het bedrag wordt integraal terugbetaald. 

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op Sport AXI-bonnen moet je recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of in het bezit zijn van een participatiekaart van het OCMW. Vanaf de leeftijd van 3 jaar heeft men recht op Sport AXI-bonnen. 

Kinderen, die op basis van gedeeld verblijf bij gescheiden ouders wonen waarbij zij niet in Brugge gedomicilieerd zijn en één van de ouders wel, kunnen ook aanspraak maken op Sport AXI-bonnen

De bonnen zijn vanaf het jaar 2022 geldig van de eerste weekdag van januari tot 31 december van dat jaar. (Vroeger was dat vanaf 15 oktober tot 31 december van het jaar daarop.)

Ook de geldigheid van de bonnen van 2019-2020 wordt verlengd. Zo zijn die bonnen geldig tot en met 31 december 2021.

Procedure

Verkrijgen van Sport AXI-bonnen:

Maak een afspraak (verplicht wegens corona) en kom naar het Huis van de Bruggeling. De Sport AXI-bonnen zijn ook verkrijgbaar in de deelgemeentehuizen. 
Per jaar heb je recht op een vast bedrag

De bonnen kunnen ook aangevraagd worden bij het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie. 
Wil je de bonnen bestellen via deze instantie, dan dien je een afspraak te maken.

Meebrengen

Verplicht mee te brengen: een recent klevertje van de mutualiteit van elk lid van het gezin die recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, of de participatiekaart van het OCMW. 

Contactinformatie