Sport- en jeugd-AXI-bonnen 2021: verlengde geldigheidsduur

7
okt
2020

Vrije tijd speelt een cruciale rol in het mentaal welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen. Het laat toe sociaal contact te hebben en zorgt voor een algemeen welbevinden. Jammer genoeg worden nog steeds personen geconfronteerd met onder andere financiële drempels om te sporten of een jeugdactiviteit te volgen. Het is de bedoeling om met de sport- en jeugd-AXI-bonnen de financiële drempel een stuk te verlagen en zo de toegankelijkheid van onze sport- en jeugdverenigingen te vergroten.

Het komende jaar wil Stad Brugge hier verder op inzetten en zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen laten meegenieten van het Brugse sport- en jeugdaanbod. Enerzijds wordt de geldigheid van de huidige sport- en jeugd AXI-bonnen verlengd tot eind 2021.

Corona zette namelijk dit voorjaar het vrijetijdsaanbod stil, waardoor heel wat gezinnen hun bonnen niet gebruikten. Anderzijds lanceren we op 15 oktober ook de nieuwe AXI-bonnen voor 2020-2021. Deze zullen niet gewoon geldig zijn voor één jaar zoals in het verleden het geval was, maar wel tot en met 31 december 2021. Dit om ervoor te zorgen dat ook bij de start van een nieuw school- en sportjaar mensen niet uit de boot vallen en meteen een doorstart kunnen nemen bij hun sportclub.

Jeugd-AXI-bon

Schepen van Jeugd Mathijs Goderis: “De jeugd-AXI-bonnen zijn geldig voor alle Brugse gezinnen met kinderen tussen 3 en 18 jaar. Iedere Bruggeling tussen 3 en 18 jaar heeft recht op 10 euro jeugd-AXI-bonnen waarmee men de jeugdbeweging, buitenschoolse kinderopvang of de speelpleinwerking kan betalen. Gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of een OCMW participatiekaart bezitten, kunnen jaarlijks bonnen ter waarde van 50 euro ontvangen. Vanaf het tweede kind binnen hetzelfde gezin is dit ter waarde van 75 euro.”

Sport-AXI-bon

Schepen van Sport Franky Demon: “Het unieke aan de sport-AXI-bon is dat er geen maximumleeftijd aan verbonden is. Iedereen vanaf drie jaar kan die aanvragen. Want ook volwassenen met financiële moeilijkheden hebben recht op sport. Men kan er diverse sportactiviteiten mee betalen op het Brugse grondgebied, zoals lidgeld bij een erkende Brugse sportclub, sportkampen, initiatielessen van de Sportdienst Brugge, alle Brugse zwembaden, Boudewijn Seapark… Met die beperking dat ze niet gebruikt kunnen worden voor jeugdverenigingen en opvang. Maar daar zijn er dus de jeugd-AXI-bonnen voor. Waarmee we terug bij die mooie wisselwerking tussen sport en jeugd terechtkomen. Een combinatie die een succes blijkt, net als de AXI-bonnen.”

Praktisch

De bonnen kunnen met een simpel klevertje van het ziekenfonds of een OCMW-participatiekaart afgehaald worden vanaf donderdag 15 oktober in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge) of op een zitdag van het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie.

Wegens corona is het wel nodig om vooraf online via www.brugge.be of telefonisch via 050 44 80 00 een afspraak te maken.