Toelage sport- en ontspanningsevent

Stad Brugge ondersteunt sport- en ontspanningsevenementen met een bovenlokale uitstraling die doorgaan op Brugs grondgebied. Vraag online je subsidie aan.

Voorwaarden

 • Je kan 1 aanvraag per jaar indienen.
 • Het evenement gaat door op grondgebied Brugge.
 • Het evenement heeft een sportieve return voor de Brugse bevolking.
 • Het evenement heeft een bovenlokale uitstraling.
 • Het evenement kadert in de missie van de sportdienst Brugge, namelijk “Stad Brugge streeft naar een laagdrempelige toegang tot een actieve sportbeoefening en een permanente stimulering van alle inwoners tot het optimaal en duurzaam sporten en bewegen in kwalitatieve omstandigheden. Brugge wil een positief klimaat creëren waarin sportbeoefening en engagement aangemoedigd worden.”.
 • Vermeld op alle communicatie (folders, posters, website, nieuwe media …) minstens het logo van de stad.

Procedure

 1. Vraag je subsidie online aan tussen 1 januari en 31 december.
  Doe dit minimum 2 weken voor het plaatsvinden van je evenement.
 2. Dien een online aanvraagformulier in voor het verkrijgen van de toelage.
 3. Na afloop van het evenement bezorg je een dossier met kostenoverzicht en de bewijsstukken van betaling (facturen).
 4. Het ingediende dossier wordt beoordeeld door de sportraad en ter goedkeuring doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen.
 5. De uitbetaling gebeurt, na goedkeuring van het college en op basis van bewezen kosten, in het jaar volgend op het werkjaar.

Regelgeving

Contactinformatie