Toelage sport- en ontspanningsevent

Stad Brugge ondersteunt sport- en ontspanningsevenementen met een bovenlokale uitstraling die doorgaan op Brugs grondgebied. 

  • Vraag je subsidie online aan tussen 1 januari en 31 december. Doe dit minimum 4 weken voor het plaatsvinden van je evenement.
  • De uitbetaling gebeurt op basis van bewezen kosten in het jaar volgend op het werkjaar.

Voorwaarden

Het evenement:

  • gaat door op grondgebied Brugge;
  • heeft minimum een sportieve return voor de Brugse bevolking;
  • kadert in de missie van de sportdienst Brugge, nl. “Stad Brugge streeft naar een laagdrempelige toegang tot een actieve sportbeoefening en een permanente stimulering van alle inwoners tot het optimaal en duurzaam sporten en bewegen in kwalitatieve omstandigheden. Brugge wil een positief klimaat creëren waarin sportbeoefening en engagement aangemoedigd worden.”
  • heeft een bovenlokale uitstraling;
  • vermeld op alle communicatie (folders, posters, website, nieuwe media …) minstens het logo van de stad;
  • wordt georganiseerd  in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het afgelopen jaar.

Je kan 1 aanvraag per jaar indienen.

Procedure

  1. Dien vooraf een aanvraagformulier in voor het verkrijgen van de toelage.
  2. Na afloop van het evenement bezorg je een dossier met kostenoverzicht en de bewijsstukken van betaling (facturen).

Regelgeving

Contactinformatie