Nieuwe sporthal Koolkerke

Stad Brugge wil op de sportsite in de Gemeneweidestraat in Koolkerke een nieuwe polyvalente sporthal bouwen.

Meer dan 100 Koolkerkenaren maakten kennis met het nieuwe project tijdens een infomarkt op zaterdag 29 januari 2022 in de lokalen van Amateursport vzw in de Gemeneweidestraat. 

Als locatie viel de keuze op de sportsite langs de Gemeneweidestraat. Op deze site is onder meer vzw Amateursport een belangrijke speler. Deze voetbalfederatie organiseert er verschillende competities en beschikt er over een clubhuis en twee voetbalvelden. Helaas is de infrastructuur, die dateert van de jaren 80, verouderd en is er dus een grondige vernieuwing nodig. De infrastructuur van de vzw Amateursport wordt vernieuwd en tegelijk komt er ook een volwaardige nieuwe sporthal voor alle andere verenigingen.    

Daarnaast heeft de site ook een basketbalveld, een skatepark, twee trapvelden, een speelbos en speelweide en een parking omgeven door wandelpaden en groen. Stad Brugge kiest ervoor om  de nieuwe sporthal centraal in het sportpark bouwen. Het nieuwe gebouw komt naast de twee bestaande en te behouden voetbalvelden en het speelbos. De kinderen en jongeren krijgen ook een nieuw skatepark en een basketbalveld. Vorig jaar werd alvast het ontwerp van een nieuw speelplein in het sportpark goedgekeurd en aanbesteed.

Tijdens dit project wil het stadsbestuur veel aandacht vestigen op de stedenbouwkundige kwaliteiten. Stad Brugge wil immers dat het project zich maximaal in de omgeving integreert met een kwalitatieve, hoogstaande en hedendaagse architectuur. De sporthal wordt met andere woorden een nieuw type gebouw  dat klantvriendelijkheid, toegankelijkheid, milieuvriendelijkheid en veiligheid uitstraalt.

Ook de omgevingsaanleg wordt meegenomen in het project. Het is de bedoeling dat het gebouw en de omgeving één geheel vormen en elkaar versterken. Het stadsbestuur wil een aangename omgeving, met een gebouw dat verschillende toegangen biedt en dat uitnodigend is. Daarbij is er ruimte voor voldoende groen. De omgevingsaanleg zal een toonbeeld vormen van onderhoudsvriendelijkheid door een minimum aan onderhoud te vereisen. Het landschapsontwerp moet de bezoekers stimuleren om met de fiets of te voet te komen. Mobiliteitsonderzoek zal uitwijzen of de bestaande parking moet worden uitgebreid.

Een klimaatvriendelijk gebouw

Stad Brugge wil de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% verminderen en tegen 2050 wil Stad Brugge een CO2-neutrale stad zijn. Het Brugse klimaatplan is een leidraad voor dit project. Binnen het ontwerp zal immers gestreefd worden naar een maximale energieprestatie, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit, vergroening, ontharding en waterbeheer. Het nieuwe gebouw moet ook hoge ogen gooien op integrale toegankelijkheid, kindvriendelijkheid en andere duurzaamheidsprincipes.

Timing

Het ontwerpteam wil de omgevingsvergunning in het najaar van 2023 indienen. In het meest gunstige scenario kan de bouw dan starten in de zomer van 2024 om het gebouw dan klaar te hebben in het najaar van 2025.