Sportief zwemmen in Damse Vaart

14
jul
2016

zwemmen in de damse vaart
Leden van erkende Brugse zwemclubs kunnen in 2016 van 14 juli tot 15 oktober op vaste tijdstippen openwatertrainingen afwerken in een afgebakende zwemzone in de Damse Vaart.

Het aanbod richt zich op sportieve zwemmers en is aan een strikte voorwaarden gebonden.

De Stad Brugge juicht de samenwerkingsovereenkomst die gisteren door W&Z werd goedgekeurd toe. “Op die manier kunnen we de opkomende sportdiscipline openwaterzwemmen en de twee Brugse clubs die ze beoefenen dan toch trainingsmogelijkheden aanbieden op een steenworp van de binnenstad”, zegt schepen van Sport Annick Lambrecht.

“Het gaat om ruim 250 leden en dat aantal zal wellicht aangroeien.” Ook burgemeester Renaat Landuyt toont zich tevreden met het akkoord. “Omdat het nieuw is om zoiets in te richten in een bevaarbare waterloop, waar zwemmen sowieso strikt verboden is, kostte het wat meer moeite om een consensus te bereiken.

We beschikten over de ervaring van het project dat we opstartten in de Langerei. Door hard te werken en duidelijke afspraken te maken met de waterbeheerder kunnen we dit mooie proefproject toch starten.”

Voorwaarden
  • Je bent aangesloten bij een erkende Brugse zwemclub. De club dient op haar beurt melding te doen bij de Stad Brugge (dienst Leefmilieu - melding milieuvergunning klasse 3), conform de Vlarem-wetgeving. Daarin verklaart de club aan de gestelde eisen als exploitant te voldoen, zoals het aanstellen van een gebrevetteerd redder, regelmatige controle van de waterkwaliteit, etc. Op heden (14/7/2016) deden twee clubs melding bij de Stad, nl de Langereizwemmers en deBrugse Ijsberen.

  • Indien je aan bovenstaande voorwaarde voldoet kan er vanaf 14 juli tot 15 oktober 2016 drie keer per week worden gezwommen: op dinsdag, donderdag en zaterdag, telkens van 18.00 tot 21.00 uur (september tot 20.00 uur).
    De zwemzone bestaat uit een strook van 900 meter, tussen het ponton Lamme Goedzak en de Gemeneweidestraat, waar de enige in- en uitstapplaats is. Zwemmers dragen een herkenbare badmuts, die door de zwemclub wordt verstrekt.
Belangrijk: 

Zwemmen in deze zone op bovenvermelde tijdstippen is enkel toegelaten voor leden van de clubs die een melding deden bij de Stad. In alle andere (zones van) waterlopen en op andere tijdstippen blijft zwemmen strikt verboden!

De Stad Brugge juicht de samenwerkingsovereenkomst die gisteren door W&Z werd goedgekeurd toe. “Op die manier kunnen we de opkomende sportdiscipline openwaterzwemmen en de twee Brugse clubs die ze beoefenen dan toch trainingsmogelijkheden aanbieden op een steenworp van de binnenstad”, zegt schepen van Sport Annick Lambrecht.

“Het gaat om ruim 250 leden en dat aantal zal wellicht aangroeien.” Ook burgemeester Renaat Landuyt toont zich tevreden met het akkoord. “Omdat het nieuw is om zoiets in te richten in een bevaarbare waterloop, waar zwemmen sowieso strikt verboden is, kostte het wat meer moeite om een consensus te bereiken.

We beschikten over de ervaring van het project dat we opstartten in de Langerei. Door hard te werken en duidelijke afspraken te maken met de waterbeheerder kunnen we dit mooie proefproject toch starten.”

Deel deze pagina