Sportverzekering Sport Vlaanderen

Organiseer je als socio-culturele vereniging of jeugdvereniging een sportactiviteit, dan kan je een gratis sportverzekering verkrijgen.

Sportclubs komen niet in aanmerking. Nieuwe sportclubs komen tijdens de opstartfase (eerste drie maanden) wel in aanmerking.

Deze polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen. De polis bevat algemene voorwaarden en een bijvoegsel met speciale voorwaarden.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

 • socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen
 • sportclubs komen niet in aanmerking, tenzij nieuwe sportclubs tijdens de opstartfase (de eerste drie maanden)
 • initiatieven genomen door gemeentelijke diensten, adviesraden of in samenwerking hiermee komen ook niet in aanmerking voor een sportverzekering

De goedkeuring van de aanvragen voor een sportverzekering wordt verleend door de Sport Vlaanderen-promotiedienst van de provincie waar de vereniging haar zetel heeft.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Initiatieven van socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen komen in aanmerking voor een sportverzekering als:

 • genoemde verenigingen feitelijke verenigingen of vzw’s zijn;
 • ze eenmalig zijn;
 • het deelnamegeld democratisch is;
 • er geen geldprijzen worden uitgereikt;
 • er naast het deelnamegeld geen aparte bijdrage voor de verzekering wordt gevraagd.

De Sportdienst behandelt enkel de sportactiviteiten die op het grondgebied van Brugge plaatsvinden. Voor sportactiviteiten buiten het grondgebied Brugge neem je contact op met de gemeente waar de sportactiviteit plaatsvindt.

Procedure

 1. Vraag de sportverzekering minimum 3 weken voor aanvang van de activiteit aan bij de gemeentelijke sportdienst. Bezorg hiervoor het 'aanvraagformulier sportdienst' ingevuld terug via e-mail aan de sportdienst, sportdienst@brugge.be.
 2. Is de aanvraag door de provinciale Sport Vlaanderen-promotiedienst goedgekeurd, dan moet je dat vermelden in de communicatie rond het initiatief en op de gebruikte promotiematerialen. Het logo kan je downloaden via de site Sport Vlaanderen.
 3. Je vindt meer info in de handleiding

Sport Vlaanderen heeft het recht om bepaalde initiatieven al dan niet te aanvaarden. Het advies van Sport Vlaanderen is bindend.

Bedrag

gratis

Regelgeving

Contactinformatie