Spreeuwen: beschermede vogelsoort

Spreeuwen groeperen voor zij naar hun slaapplek vliegen. Daarbij vliegen de dieren op een vrij spectaculaire manier die ook wel eens als spreeuwenballet omschreven wordt.

Spreeuwen hadden vroeger een slechte naam omdat ze in het najaar fruit eten. Maar ondertussen weten we dat dat veel genuanceerder is. Spreeuwen eten namelijk heel wat insectenlarven en worden nu eerder als nuttige diersoort beschouwd. Sommige landbouwers plaatsen daarvoor speciale spreeuwennestkasten.

De spreeuw is beschermd door categorie 2 van het Soortenbesluit.
Dat betekent dat het verboden is de vogels opzettelijk te doden, te vangen en te verstoren.  Het bezit, vervoer en handel is verboden. Het is verboden de nesten te vernielen, te beschadigen of weg te nemen.

Verdelging van spreeuwen mag in België enkel in heel specifieke situaties met grote economische schade aan de fruitteelt. Dan gebeurt dit op basis van een ontheffing van het Soortenbesluit.

Contactinformatie