Aanvraag vrijstelling activeringsheffing

De activeringsheffing is een belasting (heffing) op onbebouwde percelen. In een aantal gevallen kun je vrijgesteld worden van deze heffing. Deze vrijstelling vraag je aan bij de Stad.

Hoe vraag je het aan?

  1. Vul het online aanvraagformulier in.

    Verstuur je aanvraag binnen de 3 maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet

  2. Je krijgt per mail een ontvangstbevestiging.

  3. De bevoegde dienst onderzoekt je aanvraag tot vrijstelling.

  4. Het stadbestuur brengt je op de hoogte van de genomen beslissing.

Wat heb je nodig?

  • Bewijsstukken die een vrijstelling rechtvaardigen: attesten, foto's, akten...

Hoeveel kost het?

Gratis

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

Het onbebouwd perceel voldoet aan een van onderstaande voorwaarden.

Harmonisch geheel

Het ongebouwd perceel is vrijgesteld van heffing als het perceel toebehoort aan één en dezelfde zakelijk gerechtigde als deze van de aanpalende bebouwde grond en op voorwaarde dat het onbebouwd perceel met die bebouwde grond één onderbroken of harmonisch ruimtelijk geheel vormt.

Enig eigendom

De belastingplichtige is vrijgesteld van heffing als het onbebouwd perceel het enige onroerend goed is in eigendom bij uitsluiting van enig ander onroerend goed gelegen in België of in het buitenland.

Professionele land- of tuinbouw

Het onbebouwd perceel is vrijgesteld van heffing indien het perceel gedurende het hele jaar gebruikt wordt voor professionele land- of tuinbouw.

Vreemde oorzaak

Het onbebouwd perceel is vrijgesteld van heffing als het perceel niet voor bebouwing kan worden bestemd als gevolg van een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegekend.
Dit kan onder meer zijn: de beperkte omvang of grootte van de onbebouwde grond, of hun ligging, vorm of fysieke toestand.

Bouwverbod

Het onbebouwd perceel wordt vrijgesteld van heffing als er een bouwverbod op rust.

Regelgeving

Belastingverordening op de activeringsheffing, geldig van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten