Een dak boven je hoofd

Een dak boven het hoofd, dat is één van de sociale rechten die je vindt in de Belgische grondwet (ook ‘grondrechten’ genoemd). Stad Brugge ondersteunt de meest kwetsbare groepen die op zoek zijn naar een betaalbare, gezonde en veilige woning in Brugge.

Projecten

 • Telling dak- en thuisloosheid: om een goed dak- en thuislozenbeleid te voeren, zijn er betrouwbare cijfers nodig. Daarom telden we op 28 oktober 2022 met zoveel mogelijk (welzijns)actoren de dak- en thuisloze personen in het arrondissement Brugge. 
 • Warme plekken: de energieprijzen swingen de pan uit. Misschien is het voor jou ook lastig om je facturen te betalen. Je bent niet alleen! Ga naar een van de warme plekken en ontmoet andere Bruggelingen. 
 • Verhuren aan kwetsbare huurders: heel wat mensen in Brugge vinden vandaag moeilijk een dak boven hun hoofd. Heb je zelf een woning geërfd of overweeg je om vastgoed te kopen voor verhuur? Weet dan dat er heel wat redenen zijn om te verhuren aan mensen met een bescheiden inkomen. Denk bijvoorbeeld aan de hogere opknappremie die je kan krijgen of de extra garanties rond de betaling van de huur(waarborg)
 • Melding tijdelijk wonen: je kan een stuk van je woning delen met asielzoekers, erkende vluchtelingen of mensen met een onbewoonbaar verklaarde woning zonder dat je een omgevingsvergunning moet aanvragen. Een melding van de situatie via het omgevingsloket volstaat in de meeste gevallen. Omdat je bovendien ingeschreven wordt in het bevolkingsregister met een aparte code word je als apart gezin beschouwd en is er geen impact op eventuele uitkeringen.
 • Onderzoek naar de discriminatie op de huurwoningmarkt in Brugge: in maart 2022 werden de resultaten van het onderzoek van de VUB naar discriminatie op de private huurmarkt voorgesteld. Het onderzoek spitste zich toe op twee discriminatiegronden: etnische afkomst en inkomensbron. Op basis van de resultaten zal Stad Brugge een aantal acties ondernemen om de vastgestelde discriminatie maximaal weg te werken. 
 • Samenwerking met Het Pandschap: als je je woning verhuurt via het SVK, kan Het Pandschap je ontzorgen om je woning helemaal in orde te brengen volgens de huidige kwaliteits- en energienormen. Ze garanderen een conforme, betaalbare en duurzame renovatie.
 • Opknappremie: als je je woning sociaal verhuurt via een SVK, Huizen van de Vrede of Sociale huisvestingsmaatschappij, krijg je voor alle werken 45% van de kosten terugbetaald (binnen de grenzen van de maximale bedragen per rubriek). 
 • Hulp bij huurachterstal: verhuurders met een huurder met 2 maanden of meer huurachterstand kunnen ondersteuning krijgen van het OCMW Brugge.

Uitdagingen

De uitdagingen op de Brugse woningmarkt zijn meervoudig:

 • Eenoudergezinnen, gezinnen zonder inkomen uit werk, nieuwkomers,… komen moeilijk aan bod op de Brugse woningmarkt. Ook alleenstaanden en tweeverdieners met een modaal inkomen krijgen het in Brugge steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden.
   
 • Er zijn ook nog te veel mensen in Brugge die dak- of thuisloos zijn of het dreigen te worden. Deze groep is erg divers. Het gaat onder andere om alleenstaanden en gezinnen die de huur of energiefacturen niet kunnen betalen, nieuwkomers of jongeren die bij vrienden logeren na ruzie met hun ouders of na het verlaten van een jeugdvoorziening (‘sofaslapers’), slachtoffers van een woningbrand, slachtoffers van partnergeweld, kinderen die door uithuiszettingen en verhuizingen ontwricht raken, bewoners van onveilige en ongezonde huizen.

Aanpak

Hoewel de beleidsinstrumenten voor wonen op lokaal niveau beperkt zijn, slaan de partners uit het netwerk ‘Een dak boven het hoofd’ de handen in elkaar. 

 • De partners volgen de mogelijkheden in de sociale huisvesting mee op.
 • De partners zitten in op beschikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle private huisvesting door zowel verhuurders als huurders te ondersteunen. Dit bijvoorbeeld door tussenkomst bij huurachterstal of door hulp om een huursubsidie te krijgen.
 • De partners nemen initiatieven rond energie-armoede en begeleiden eigenaars bij energetische renovaties.
 • De partners zetten in op een woongerichte dak- en thuislozenopvang op maat.
 • De partners werken aan een betere benutting van het beschikbare patrimonium.
 • De partners streven naar een sterke en preventieve woonbegeleiding om woonproblemen te voorkomen waar mogelijk.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media