Fietsen in Zeebrugge

Fietsen in Zeebrugge is aangenaam, maar kan nog veiliger en comfortabeler. Het Masterplan Fiets zet hier op in en wil de haven en de Zeebrugse woonwijken met elkaar verbinden, via een veilig netwerk van noord-zuid-fietsassen en oost-west-fietsassen.

De fietsassen

De noord-zuid-fietsassen

 • De Noord-Zuid-fietsassen verbinden Zeebrugge met Brugge
  • De fietssnelweg F31 Brugge – Zeebrugge
  • De bovenlokale fietsroute Dudzele – Zeebrugge
  • Fietspaden langs het Boudewijn-, Schipdonkkanaal en de Pathoekeweg

De oost-west-fietsassen

 • De oost-west-fietsassen verbinden Zeebrugge met Oostende in het oosten en Knokke-Heist in het westen:
  • De kustfietssnelweg F34 waarbij we inzetten op een dubbelspoor:
   • op korte termijn: de F34 tussen Blankenberge en de Zeebrugse Strandwijk
   • op lange termijn: de F34 langsheen de toekomstige NX (als deel van het complexe project Nieuwe Sluis Zeebrugge)
  • De Stationsweg, die dankzij de A11 enkele jaren terug al nieuwe fietspaden kreeg
  • De Kolvestraat in de Blauwe Toren;
  • De Sluisstraat en dit in combinatie met de oude spoorwegbedding in Sint-Pieters.

De Fietssnelweg F31 Brugge – Zeebrugge

Fietssnelwegen vormen de ruggengraat van het Vlaamse fietsnetwerk. Ze stimuleren het fietsen over grotere afstanden, ideaal met de elektrische fiets of de speedpedelec. Samen met de provincie West-Vlaanderen, Port of Antwerp-Bruges en tal van andere partners zetten we de komende jaren onze schouders onder de F31 die de binnenstad verbindt met de Zeebrugse Strandwijk en Stationswijk. Langs het 15 kilometer lange traject vinden we enkele uitdagende werven

De werven langs de fietssnelweg F31

 • De Vlaamse Waterweg zet het licht op groen voor een nieuwe Krakelebrug. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer zorgen we, om in het verlengde van de spoorwegbedding, een 4 meter breed fietspad te integreren én om meteen ook het zwarte punt op het kruispunt R30 x Krakeleweg aan te pakken;
 • De rustige weg Zeveneke heeft een ingewikkeld kruispunt met de Paul de Halleuxstraat, een abrupte asverschuiving en een te smalle doorsteek naar de Kolvestraat. Binnenkort werken we deze knelpunten weg;
 • Binnen enkele jaren bouwt de provincie West-Vlaanderen een fietsersbrug over de Kolvestraat zodat je niet langer deze drukke straat met zijn vele vrachtwagens moet kruisen;
 • Op termijn bouwen we een fietspad langs de spoorlijn Brugge – Zeebrugge. Vandaag ben je als fietser nog volledig aangewezen op het jaagpad langs het Boudewijnkanaal;
 • Een fietsverbinding tussen Zwankendamme en de Zeebrugse Stationswijk, met een nieuw fietspad langsheen de Lanceloot Blondeellaan in de westelijke achterhaven;
 • Een fietsverbinding tussen Zwankendamme en de Zeebrugse Strandwijk, die zal lopen via een nieuw fietspad omheen de Transportzone.

De bovenlokale fietsroute Dudzele – Zeebrugge

Vandaag moet je omrijden langs het Schipdonk- en Leopoldkanaal om op een veilige manier van Dudzele tot Zeebrugge te fietsen. Maar binnenkort kan je terecht op een nieuw 6 kilometer lang fietspad doorheen de achterhaven, langs de Jozef Verschaeveweg. In 2022 fietsten we al de nieuwe Verbindingsbrug aan het Verbindingsdok in als onderdeel van dat fietspad. 

Deze route zal op maat zijn van het functioneel woon-werkfietsverkeer. De route loopt op veilige fietspaden, maar op sommige plaatsen moet je toch drukke havenwegen doorkruisen. Daarom is deze route niet geschikt voor woon-schoolfietsverkeer of recreatieve fietstochten.

De Kolvestraat

Langsheen de drukke Kolvestraat ontbreekt op dit moment een fietspad. De Stad Brugge werkte daarom aan een ambitieus plan:

 • In de westelijke Kolvestraat (tussen de Blankenbergse Steenweg en de spoorlijn) komen er enkelrichtingsfietspaden.
 • In de oostelijke Kolvestestraat (tussen de spoorlijn en de Pathoekeweg) komen er aan beide zijdes dubbelrichtingsfietspaden.
 • Ter hoogte van de spoorlijn komt een fietsersbrug over de Kolvestraat.
 • We werken het zwarte punt Kolvestraat x Pathoekeweg weg via een rotonde met veilige fietsoversteken.

De Sluisstraat

We werken aan een plan om de Sluisstraat uit te rusten met enkelrichtingsfietspaden. Zo kan je nu via de oude spoorwegbedding en de fietsdoorsteek aan het oude politiecommissariaat veilig van Sint-Pieters naar Sint-Jozef fietsen. 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media