Heraanleg Karel de Stoutelaan, tussen de Leopold I-laan en de Filips de Goedelaan

Alle informatie over de heraanleg van de Karel de Stoutelaan, tussen de Leopold I-laan en de Filips de Goedelaan. Wil je reageren of heb je nog vragen of ideëen. Stel ons dan jouw vraag.

Het project

De Karel de Stoutelaan, tussen de Filips de Goedelaan en de Leopold I-laan, krijgt een grondige opfrissing. Ook in deze straat kiezen we resoluut voor vergroening, veiligheid voor alle weggebruikers en een verbetering van alle wegbedekkingen. Hierdoor wordt deze laan beslist een aangenamere woonstraat.

De Karel de Stoutelaan in beeld: voor de heraanleg

Bestaande toestand

Karel De Stoutelaan | Karel De Stoutelaan

De Karel de Stoutelaan in beeld: na de heraanleg

Simulatiebeelden

|

Groen

 • Aanleg van een groenstrook (1,75 meter breed) aan beide zijden van de straat, tussen trottoir en parkeerstrook
 • Voorzien van paadjes door de groenstrook
 • Aanplanting van 38 nieuwe bomen tussen de Keizer Karelstraat en de Leopold I-laan. 
 • Nieuwe bomen worden een meter verder van de gevels geplant
 • Rooiing van een boom op de hoek van de Gouden-Boomstraat (kant Karel de Stoutelaan 48) en op de hoek van de Zeger van Malestraat (kant Karel de Stoutelaan 11) omdat beide de aanleg van de gescheiden riolering hinderen.
 • Gazon met bloembollen onder de bomen
 • Zitbanken en vuilnisbakken in de groenstrook
 • Behoud van de bomen tussen Filips de Goedelaan en Keizer Karelstraat

Mobiliteit

Auto- en busverkeer

 • Rijweg in vlak gezaagde kasseien (3 meter breed)
 • Invoering zone 30 
 • Kruispunt met de Filips de Goedelaan: uitgewassen beton zonder verhoging
 • Kruispunt met de Keizer Karelstraat: centrale middenberm voor de voetgangers
 • Kruispunt met de Gouden-Boomstraat/Zeger van Malestraat: plateau in uitgewassen beton
 • Kruispunt met de Leopold I-laan: opstelplaats voor fietsers die voorrang hebben op het autoverkeer om links weg te rijden richting Buffelbrug. 
 • Behouden van verkeerslichten

Fietsers

 • Fietssuggestiestrook (1,5 meter breed) in uitgewassen beton aan beide zijden van de rijweg
 • Fietsenstallingen (fietsnietjes): 19 aan de pare kant en 20 aan de onpare kant van de straat

Parkeren

 • Behouden van huidige parkeerregeling
 • Parkeerstroken, evenwijdig aan de rijweg, zonder belijning van de parkeervakken:
  • 2,20 meter breed in kasseien;
  • aan beide kanten van de rijweg naast de comfortstrook voor de fietsers.
 • Laad- en loszone aan Karel de Stoutelaan 30 (vóór 10.00 en na 18.00 uur zijn dat normale parkeerplaatsen).

Voetgangers

 • Trottoir aan beide kanten van de straat, tussen de woningen en de groenstrook, in grijze platines (2,80 meter breed)
  • Ideale breedte voor bakfietsen, gevelbank of geveplanten
  • Afvoer van het regenwater naar plantvakken door lichte helling van het trottoir
  • Voorbeeld platines: stenen aan de Ezelpoort/Filips de Goedelaan

Riolering

 • Gescheiden rioleringsstelsel

Openbare verlichting

 • Nieuwe LED verlichtingsarmaturen op palen, niet meer aan de gevels

Planning en timing

Na de riolering volgt de wegbedekking. In deze fase worden de rijweg, het trottoir, de fietscomfortstroken, de parkeerstroken en de groenzones vernieuwd.

 • werfzone: Karel de Stoutelaan, tussen de Filips de Goedelaan en de Leopold I-laan (het rijvak van de Leopold I-laan, palend aan de werfzone in de Karel de Stoutelaan, inbegrepen vanaf 9 oktober tot en met 22 december 2023)
 • Timing: 2 oktober 2023 - 30 maart 2024

De werkzaamheden kunnen vertraging oplopen door slecht weer of technische problemen.

Nuttige info

In de brochure en in de bewonersbrief staat heel veel nuttige informatie over deze heraanleg (verkeersverloop, huisvuilophaling, plaatsbeschrijving, riolering …).

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media