Herinrichting en heraanleg Gistelse Steenweg (tussen Olympialaan en Expresweg)

Alle informatie over de herinrichting en heraanleg van de Gistelse Steenweg (tussen Olympialaan en Expresweg).

Het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Stad Brugge willen de Gistelse Steenweg vanaf het kruispunt met de Olympialaan tot aan de Expresweg volledig vernieuwen en herinrichten. Studiebureau Evolta maakte op basis van de in kaart gebrachte knelpunten een ontwerp voor een meer leefbare, veiligere en groenere steenweg met een betere doorstroming voor het openbaar vervoer.

Het voorstel bevat o.a. een overrijdbare middenberm, bomen, veiligere oversteekplaatsen en fietspaden, een herinrichting van de kruispunten en de parkeerplaatsen.

Plan

Kon je niet aanwezig zijn op de infomarkt op 21 maart 2023 of wens je het plan en de uitgebreide toelichting nog eens te bekijken?

Hier vind je alle informatie terug.

Veelgestelde vragen

Er kwamen al heel wat vragen binnen. Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Hoe een vlotte doorstroming creëren ter hoogte van de bushaltes?
De bussen zullen halteren op de rijbaan. Verschillende studies hebben uitgewezen dat dit gunstiger is voor de algemene doorstroming, zowel voor het openbaar vervoer als voor het doorgaand verkeer.

Kan de bushalte t.h.v. Leonidas verplaatst of aangepast worden met zijschermen zodat het eronder droog blijft bij slagregen uit het zuidwesten?
Dit wordt bekeken.

Kan er gekozen worden voor groenblijvende bomen die hun bladeren niet verliezen, waardoor er geen kans is op slipgevaar?
De Stad en AWV staan in voor het onderhoud. De boomkeuze is nog niet bepaald.

Hoe zal het verkeer tijdens de heraanleg moeten omrijden? Er lijken weinig opties te zijn voor omleidingen.
De heraanleg is nog niet voor meteen. Hoe het verkeer zal rijden, wordt nog uitvoerig bekeken.

Zullen de Jan Britostraat en de Koude Keukenstraat tijdens de heraanleg van de Gistelse Steenweg ook toegankelijk zijn in de andere richting?
Ook dit wordt nog bekeken.

Kan er eenrichtingsverkeer ingevoerd worden in de Pastoriestraat in het gedeelte tussen de Gistelse Steenweg en de Zandstraat? Wanneer er aan beide kanten auto’s geparkeerd staan, kan het kruisend verkeer nauwelijks passeren.
Voor deze vraag is een grondig onderzoek nodig. Het verzamelen van objectieve data is daarin de eerste stap: via telapparaten brengen we de effectieve verkeersstromen in kaart of meten ze aan de hand van snelheidsprocedures. In overleg met Openbaar Domein en Lokale Politie  bekijkt de dienst Mobiliteit ook het type omgeving en straat, de circulatie en de aanwezigheid van netwerken (fietsnetwerk, busnetwerk, uitzonderlijk vervoer, ...). Pas na analyse van al deze data en het toetsen ervan aan de beleidskaders kan er een gefundeerde conclusie getrokken worden. Het kan daarbij voorkomen dat de vraag past in een eventuele latere heraanleg.

Kan het eenrichtingsverkeer in de Jan Britostraat omgedraaid worden? Er zijn vele conflictsituaties op het kruispunt met de Zandstraat.
We zullen dit onderzoeken.

Kan de rijrichting veranderd worden in de Koude Keukenstraat en de Albert Serreynstraat? Dit zou zorgen voor meer veiligheid aan de schoolpoort?
Het wijzigen van een rijrichting of het afschaffen van tweerichtingsverkeer is niet zo eenvoudig. Het kan de bereikbaarheid van heel wat straten aantasten én ook snelheidsverhogend werken. Een mogelijke oplossing is het wegnemen van de parkeerplaatsen, zodat er voldoende doorgang is voor alle verkeer. Dit is in het verleden echter op tegenstand gestoten bij de bewoners.

Kan van de Koude Keukenstraat een fietsstraat gemaakt worden?
Ook dit wordt verder bekeken. 

Kan de verkeersdrempel weg? Die geeft te veel trillingen bij zwaar verkeer.
Daar wordt rekening mee gehouden in het detailontwerp.

Blijft de Gistelse Steenweg de hoofddoorgangsweg? Omwille van de slechte doorstroming rijden meer en meer auto’s en ook vrachtwagens langs de parallel lopende zijstraten (bv. Zandstraat)
Een van de hoofdbetrachtingen van de heraanleg is de doorstroming te optimaliseren.

Blijft de parkeercapaciteit behouden? De Gistelse Steenweg wordt wel groener en veiliger, maar voor de bewoners en handelaars is het een stap achteruit. Kan bewonersparkeren ingevoerd worden?
Wat primeert bij de heraanleg is de veiligheid van de zwakkere weggebruiker en de doorstroming van het openbaar vervoer.  Er zijn nog steeds parkeerplaatsen beschikbaar, er zal zich gaandeweg een herverdeling op het openbaar domein organiseren naargelang de noden.  Bovendien proberen de overheden de burger te overtuigen ook andere verkeersmodi te gebruiken door herinrichting van het openbaar domein met meer aandacht voor fietscomfort en veiligheid en doorstroming openbaar vervoer.

Wat als er nog appartementen worden bijgebouwd (bijvoorbeeld ter hoogte van oud café Putje)?
In de vergunning voor nieuwe projecten wordt opgelegd dat parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden voorzien.

Wordt de laad- en loszone ter hoogte van de kerk behouden? Die is nodig voor de ceremoniewagens, horeca, handelszaken en take away.
Dit wordt meegenomen in het ontwerp.

Wat met mindervalide bewoners die geen eigen garage hebben?
Die kunnen een plaats voor mindervaliden aanvragen via Stedelijke Werkgroep Verkeer.

Kan er nog geparkeerd worden aan de post, bij de uitrit Pastoriestraat op de Gistelse Steenweg?
Nee, daar zal parkeren niet meer mogelijk zijn.

Kunnen er op de parking achter het deelgemeentehuis plaatsen voorzien worden voor Cambio?
Ja, die zullen worden voorzien ter hoogte van de Platse.

Tussen het kruispunt Olympialaan en Pastoriestraat is er een niveauverschil richting de winkels aan de pare huisnummers. Bij regenweer hebben die winkels last van water dat in hun richting stroomt.
Bij de heraanleg is ook de vernieuwing van het rioolstelsel begrepen. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, waarbij het vuil water en regenwater afzonderlijk worden opgevangen en weggevoerd.

Wordt er gedacht aan uitbreiding van de zone 30?
Zone 30 invoeren op deze categorie gewestweg is niet haalbaar.
Alleen in de schoolomgeving blijft de permanente zone 30 behouden evenals de dynamische zone 30 (tussen Kloosterveld en Koude Keukenstraat).

Kan er gekeken worden voor een drop off – pickup zone aan de school?
Om veiligheidsredenen wordt er nooit een kiss & ride zone aangelegd bij een school. Het aantal parkeerplaatsen voor en na de schoolomgeving zal toenemen.

Kunnen jullie aan de kant van de school tussen de Koude Keukenstraat en de schoolpoort een fietspad in beide rijrichtingen maken? (zonder parkeerplaatsen)?
We zullen dit onderzoeken.

Neen, de infomarkt was bedoeld om input te verzamelen van de burgers. Het detailplan moet nog opgemaakt worden. Als het detailplan af is, stellen we dit opnieuw voor aan de omwonenden.

Op het voorgestelde plan sneuvelen 3 zebrapaden (onder andere aan de school bij de Koude Keukenstraat, op de Platse naar de begraafplaats). Hierdoor wordt het voor voetgangers zeer moeilijk om de straat over te steken?
De 3 zebrapaden blijven behouden.

Het voetpad lijkt te smal?
De voetpaden zijn comform de richtlijnen (minimum 1,5 meter).                     

Kan er voor de veiligheid aan de zebrapaden een wit licht worden geplaatst?
Zebrapaden worden nu altijd aangelegd met punctuele verlichting.

Kan het kruispunt Gistelse Steenweg x Jan Britostraat veiliger gemaakt worden? En kunnen jullie duidelijk aangeven dat er in de Jan Britostraat tweerichtingsverkeer voor fietsers is?
We zullen dit onderzoeken.

Worden de fietspaden verhoogd aangelegd?
Neen. We leggen ze niet verhoogd aan om het risico op vallen te beperken.

Komt er een afscheiding tussen de rijweg en het fietspad zoals een haag of een vangrail?
Nee, daarvoor is geen ruimte.

Voor fietsers die uit de Koning Leopold III-laan komen en willen oversteken naar de Albert Serreynstraat is het heel onveilig. Kan hier gekeken worden voor een fietssuggestiestrook?
We zullen dit onderzoeken.

Het fietspad komt te liggen tussen het voetpad en de parkeerstrook. Wat met openzwaaiende deuren van geparkeerde auto’s?
Het fietspad ligt niet aan de bestuurderszijde, dus is er minder kans op openzwaaiende deuren. Bovendien is er een tussenzone voorzien tussen de parkeerstrook en het fietspad.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media