Masterplan Sint-Pietersplas

Een nieuwe visie over de ontwikkeling van het recreatiegebied Sint-Pietersplas maakt in de toekomst allerlei ontwikkelingen en activiteiten mogelijk.

Een stedelijke groenpool

Stad Brugge en het studiebureau BUUR hebben een masterplan opgemaakt voor het volledige recreatiegebied van 67 hectare rond de Sint-Pietersplas. Dit masterplan onderzoekt op welke manier dit gebied verder op een evenwichtige manier kan uitgroeien tot een stedelijke groenpool voor watersport, openluchtrecreatie en verblijfsrecreatie.

Het masterplan heeft zes uitgangspunten:

  1. Gezonde balans tussen sport, recreatie en natuur
  2. Meervoudig ruimtegebruik
  3. Een klimaatbestendig recreatiegebied
  4. Gezonde en inclusieve leefomgeving
  5. Herkenbare beeldkwaliteit en identiteit
  6. Bereikbaar én verbonden

Een publieke zwemzone

Op de Sint-Pietersplas is er verdere ontwikkeling mogelijk voor de watersportactiviteiten van vzw Aan de Plas 

Aan de zuidkant van de plas kan je binnen enkele jaren onder toezicht zwemmen in een nieuwe strand- en zwemzone. Een vlonder bakent de zwem- en strandzone af. De vlonder zorgt ook voor een duidelijke afscheiding tussen de zwemmers en de andere watersporters. Ten slotte voorzien we ook een tijdelijke parking aan de overzijde van de Sint-Pietersmolenstraat.

Op de hoek met de Sint-Pietersmolenstraat verrijst een nieuw entreepaviljoen. Dit paviljoen markeert de publieke toegang tot de Sint-Pietersplas en de publieke zwemzone. Dit herkenningspunt ligt op de wandelroute tussen de parking en de zone voor openluchtzwemmen. Naast de faciliteiten voor het zwemmen (douches, toiletten, kleedruimtes en lockers) worden ook multifunctionele ruimtes ingericht met zicht op de Sint-Pietersplas. Deze kunnen dienst doen als vergaderlokalen, dans- en yogaruimtes of als lokalen voor plaatselijke verenigingen.

De bestaande oeverzwaluwwand verhuist naar de noordzijde van de plas. Om verstoring tegen te gaan schuiven we de wandelroute op die locatie in noordelijke richting op tot boven de aanwezige boomgaard. De weilanden hier bestaan uit waardevolle permanente graslanden. Sommige stukken langs de dijk zijn het hele jaar toegankelijk en blijven geschikt voor kleinschalige activiteiten. De meest kwetsbare delen zijn enkel toegankelijk buiten het broedseizoen.

Meer ruimte voor andere sporten

Tussen de Blankenbergse Dijk en de Blankenbergse Steenweg is er ruimte voor outdoor sportactiviteiten, zoals een bikepark. Ook is er plek voor extra sportvelden en een nieuw multifunctioneel sportgebouw met indoor sportvelden, moderne kleedkamers en een  cafetaria.

Het masterplan geeft ook ruimte voor een camping en een kampeerautoterrein. De camping krijgt een groen karakter met natuurlijke staanplaatsen en een minimale verharding. Permanente verblijfsaccommodaties of vakantiewoningen zijn niet toegelaten. 

Het noorden van het projectgebied vormt een bufferzone. Deze zone functioneert ook als een brede ecologische verbinding op stadsniveau tussen het Duivekeetbos, het Ooievaarbos en de verderop gelegen Meetkerkse Moeren. Deze bufferzone bestaat uit een mozaïek van diverse natuurbeelden en functies, zoals gesloten en bosrijke gebieden waar er plek is voor bijvoorbeeld het geboortebos, paintball, hondenlosloopweide en een hondenzwemzone, maar anderzijds ook meer open zones waar natte graslanden en boomgaarden het beeld bepalen. De bufferzone is ook een potentiële drager van belangrijke fiets- en wandelverbindingen die de Sint- Pietersplas sterker connecteert met zijn omgeving.

Blankenbergse Dijk wordt fietsas

Op termijn verdwijnen de parkeerplaatsen op de Blankenbergse Dijk. De vrijgekomen ruimte benutten we om de Blankenbergse Dijk uit te bouwen als landschappelijke fietsas.

Parking voor de recreatieve functies op en rond de Sint- Pietersplas kunnen komen rechts van de Blankenbergse Dijk. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een permanente parking van 150 plaatsen en een overloopparking van 150 plaatsen die enkel op piekmomenten wordt gebruikt De  parking krijgt een ontdubbelde in- en uitrit en de ontsluiting verloopt via de Sint-Pietersmolenstraat.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media