Revitalisering Zeebrugge

De revitalisering is een studie die Zeebrugge moet versterken.

Zeebrugge versterken

In 2016 rondde Stad Brugge de studie af rond de ‘Toekomst van Zeebrugge, vandaag en morgen’. Deze revitaliseringsstudie dient als leidraad voor alle toekomstige ontwikkelingen in Zeebrugge. Niet alleen voor investeringen van de Stad Brugge, maar ook voor de die van de vele overheden die actief zijn in Zeebrugge.

Dit gaat niet enkel over pleinen en straten, maar ook in het weefsel dat Zeebrugge verbindt. Zo krijgen Zeebruggenaren stap voor stap meer ruimte om te beleven.

De Strandwijk, een zee van mogelijkheden op strand en dijk

Het mooie strand van Zeebrugge biedt ruimte voor heel wat activiteiten. Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheden om de bestaande voorzieningen zoals de strandbib en het sportstrand en activiteiten uit te breiden. Impulsen zoals een beweegcontainer, pop-ups en een lagere terrastaks voor de horeca maken van de dijk een levendige plek.
Centraal in de strandwijk vormt het ontspanningsplein aan de Stella Mariskerk een plek voor ontmoeting.

Werken aan verbinding tussen de wijken

De haven is nauw verweven met het dorp Zeebrugge. Maar de vele wegen, sporen en sluizen zorgen voor harde grenzen tussen de wijken. Dankzij verschillende projecten ontstaat er op verschillende manieren meer verbinding tussen de wijken:

  • We trekken het bermenlandschap door over de wijken heen. Ook bij 
    het project ‘Nieuwe Sluis Zeebrugge’.
  • Fietsers en voetgangers krijgen meer zachte en veilige verbindingen.

Verschillende initiatieven lopen om dit verder vorm te geven. De realisatie van een fietsvriendelijke brug over het verbindingsdok was hiervoor een belangrijke stap.

Binnenkort geniet je ook van meer publiek groen in Zeebrugge zoals in en rond de jachthaven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media