Vrijzinnig Huis & studentenhuis

Het voormalig politiecommissariaat biedt voortaan onderdak aan twee nieuwe publieke functies: een Studentenhuis en een Vrijzinnig Huis.

Het bestaande gebouw werd volledig gerenoveerd en er werd een polyvalente zaal bijgebouwd. De klemtoon bij het project lag op een functioneel gebruik en op duurzaamheid. Er werd gestreefd naar een bijna energie neutraal (“BEN”) gebouw.

Het Vrijzinnig Huis is de locatie waar de professionele dienstverlenende instanties van de vrijzinnige gemeenschap zoveel mogelijk gegroepeerd worden. Het College van Burgemeester en Schepenen keurde daarvoor de erfpachtovereenkomst met ‘Instelling Morele Dienstverlening’ (kortweg IMD) Provincie West-Vlaanderen goed. Aan deze verbintenis is een erfpacht verbonden voor de duur van 99 jaar.
De vrijzinnige gemeenschapruimte heeft er voortan ruimte om activiteiten en plechtigheden te organiseren, onder andere in de nieuwe polyvalente zaal.

In het Studentenhuis "Student Village" kunnen studentenverenigingen vergaderen, kunnen de studenten er in alle stilte studeren en komt er een ontspanningsruimte. De studenten kunnen ook fuiven organiseren in een 'akoestisch ontkoppelde' fuifzaal (maximum capaciteit van 200 personen). Ten slotte is er ook een studentenloket waar alle studenten terecht kunnen met hun vragen.

Doel

Omdat Brugge verder evolueert als studentenstad vereist dit de juiste voorzieningen. Ook de vrijzinnige gemeenschap had nood aan een geschikte en hedendaagse accommodatie. Vanuit het oogpunt van duurzaam ruimtegebruik werden beide functies verenigd in eenzelfde project. Er is voldoende ruimte beschikbaar binnen het gebouw om aan alle noden van elke doelgroep te voldoen en beide functies zullen onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren.

Dit project is een voorbeeld van duurzaam omgaan met het bebouwd patrimonium omdat het gekend gebouw aan de Hauwerstraat blijft behouden. Zo behoudt het zijn vertrouwd volume, maar wordt het gebouw in een volledig nieuw ‘jasje’ van rode baksteen gestoken, geïnspireerd op de gebouwen in de dichte omgeving.

Timing & budget

Op 8 januari 2018 startte de aannemer Artes Depret uit Zeebrugge met de
werkzaamheden die ongeveer 20 maand hebben geduurd.

De kostprijs bedroeg € 4.908.356, waarvan Stad Brugge voor 47,68% instond en de vrijzinnige gemeenschap voor 52,32%.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media