Subsidiekader Groep Brugge

Groep Brugge (Stad Brugge, Politie, OCMW en zijn welzijnsverenigingen) verleent subsidies aan heel wat verschillende doelgroepen in verschillende sectoren.
De bedoeling is dat de subsidiëring efficiënt, transparant, objectief en klantvriendelijk gebeurt.

Via een subsidiekader worden een reeks overkoepelende minimumrichtlijnen vastgelegd voor de toekenning en controle van subsidies, toelages en premies door Groep Brugge. De gemeenteraad keurde dit subsidiekader goed in zitting van 30 augustus 2021 en gaat in vanaf 1 januari 2022.

Richtlijnen

  1. De subsidie moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor zij is toegekend.
  2. De groep Brugge zet subsidies in om zijn beleid te realiseren, er kunnen tegenprestaties gevraagd worden.
  3. De subsidies van de groep Brugge evolueren mee met (nieuwe) doelgroepen.
  4. Ook voor de nominatieve toelagen is steeds een verantwoording nodig via een samenwerkingsovereenkomst.
  5. Het bestuur weegt via de bevoegde beleidsdienst jaarlijks zorgvuldig af of een subsidie via een subsidiereglement of via een nominatieve toelage wordt uitgekeerd.
  6. De subsidieaanvraag is laagdrempelig en eenvoudig.
  7. De behandeling van subsidies verloopt transparant, efficiënt en integer en er is voldoende bekendmaking.
  8. De (steekproef) controle wordt aangescherpt.
  9. De non-discriminatieclausule geldt voor het volledige subsidiebeleid.
  10. Bij overmacht zoals corona wordt het subsidiebeleid mogelijks aangepast indien de verwachte tegenprestatie bv. organiseren evenement, niet kan doorgaan.

Iedere toekenning is onderhevig aan controles en aan het voorleggen van verantwoordingsstukken.

Soorten toelagen

Niet-nominatieve toelagen of toelagen op basis van een reglement

Dit reglement dient goedgekeurd te worden door de Gemeenteraad.

Bekijk het overzicht van huidige subsidies op basis van een reglement

Nominatieve toelagen of toelagen op ‘naam’

Dit zijn toelagen specifiek voor een individu of vereniging goedgekeurd door de gemeenteraad op basis van een nota en een samenwerkingsovereenkomst (waarbij men vaak aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen om de toelage effectief uitbetaald te krijgen en/of via oplijsting in het meerjarenplan).

De aanvraagprocedure verloopt zoveel mogelijk digitaal via de betrokken beleidsdiensten.

Voor concrete vragen neem je best contact op met de betrokken beleidsdienst (bv. Sportdienst, Cultuurcentrum, Werk en ondernemen …).

Toelagen voorbije en toekomstige jaren

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt in de toelichting een overzicht gegeven van de gebudgetteerde toelagen voor de komende jaren. Bekijk de jaarrekening. 

De overzichten met effectief uitgekeerde toelagen in 2021 en 2022 kun je hieronder downloaden.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media