Bekendmakingen

Bekijk de laatste bekendmakingen.

Besluitvorming

Alle besluitvorming kan je raadplegen op het platform stedelijke besluitvorming.

Bij "Alle vergaderingen" vind je volgende informatie over de zittingen van:


 

 • de gemeenteraad (GR)
 • de gemeenteraadscommissies (in Brugge 'berek' genoemd)
 • de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
 • Voor de vergadering: de agenda
 • Na de vergadering: overzicht van de beslissingen + de volledige besluiten


 

 • het college van burgemeester en schepenen (CBS)
 • het vast bureau (VB)
 • de burgemeester
 • Overzicht van de beslissingen


 

 • de welzijnsverenigingen: Mintus, De Blauwe Lelie, Ons Huis, Ruddersstove, 't Sas, SVK, Spoor en WOK
 • Overzicht van de beslissingen van de AV (algemene vergadering)
 • Overzicht van de beslissingen van de RvB (raad van bestuur)

Beleidsrapporten

Omgevingsvergunningen & openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

Openbare onderzoeken i.k.v. ruimtelijke plannen

Openbare onderzoeken van andere overheden

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Op de website van klachtenwegwijzer lees je hoe je een klacht kan indienen tegen een beslissing van een lokaal bestuursorgaan.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media