Klacht indienen bij de Ombudsman

De ombudsman onderzoekt en bemiddelt in klachten van burgers over diensten van Stad Brugge, de lokale politie, het OCMW, haar Welzijnsverenigingen, Mintus, een intercommunale (Farys, Fluvius, IVBO, WVI ...), een concessiehouder (Interparking) of privépersoon aan wie een stedelijke dienstverlening werd toegekend. Hij bemiddelt tussen jou en de diensten.

Hoe vraag je het aan?

 1. Kom langs bij de ombudsman van Stad Brugge, Hoogstraat 9, 8000 Brugge.

  De openingsuren zijn:

  - maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur;
  - enkel op dinsdag ook van 13.30 en 17.00 uur.

  Je kunt ook een afspraak maken om op een ander moment te komen.

  Lukt het niet om naar het kantoor van de ombudsman te komen? Dan komt een medewerker bij jou langs.

 2. Bezorg je klacht via het online formulier.

 3. Mail je klacht naar ombudsman@brugge.be.

 4. Bezorg je klacht per brief. 

  Omschrijf je probleem bondig in een brief. Vermeld je naam en adres en stuur de brief naar: Ombudsman Stad Brugge, Hoogstraat 9, 8000 Brugge. Aangetekend opsturen is niet nodig.

 5. Bel naar 050 44 80 90.

  Buiten de diensturen kun je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.

Federale ombudsman

De federale ombudsman komt elke eerste dinsdag van de maand naar het kantoor van de Brugse ombudsman om naar je klachten te luisteren. 

Als je een gesprek wenst, maak je eerst een afspraak op het gratis nummer 0800 99 962.

Wat heb je nodig?

 • Alle documenten of stukken die de ombudsman kunnen helpen bij zijn onderzoek.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je klacht gaat over de diensten van het stadsbestuur, de lokale politie, het OCMW, haar Welzijnsverenigingen, Mintus, een intercommunale (Farys, Fluvius, IVBO, WVI ...), een concessiehouder (Interparking) of privépersoon aan wie een stedelijke dienstverlening werd toegekend. 
 • Je hebt je vraag of melding eerst aan de diensten zelf of aan het stedelijk meldpunt gericht. Pas daarna neem je contact op met de ombudsman.
 • Ook niet-Bruggelingen kunnen bij de ombudsman terecht.

Veelgestelde vragen

De ombudsman bemiddelt tussen jou en de diensten.

Het kan onder meer gaan over:

 • een onrechtvaardige behandeling
 • een procedure die te lang duurt
 • niemand die naar je luistert of je vraag ernstig neemt
 • een onbeleefde reactie of geen reactie

De ombudsman verstrekt aanbevelingen aan het bestuur om de dienstverlening te verbeteren.

Jaarlijks maakt hij een publiek verslag van zijn werkzaamheden.

Uitzonderingen

 • De ombudsman kan beslissen om klachten niet te behandelen als ze anoniem zijn of gaan over feiten die meer dan 1 jaar oud zijn.
 • Hij mag niet oordelen over de inhoud van reglementen en verordeningen en over het algemeen beleid van het stadsbestuur en het OCMW.
 • De ombudsman is niet bevoegd voor klachten over:
  • interne personeelszaken, met uitzondering van klokkenluidersklachten;
  • zaken waarvoor een gerechtelijke procedure loopt;
  • de werking van de lokale politie als gerechtelijke politie;
  • de inhoud van beslissingen inzake individuele dienstverlening door het OCMW;
  • zaken die onder het medisch beroepsgeheim vallen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten